Web Sitemize Hoşgeldiniz, 13 Aralık 2019

2. Mahmut Dönemi Islahatları Nelerdir? (Maddeler Halinde)


Şimdiki Yazımızda 2. Mahmut Dönemi Islahatları Nelerdir? (Maddeler Halinde) Konusundan Bahsedeceğiz

II. Mahmud, 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan İbrahim’den sonra Osmanlı hanedanının üçüncü ve son soy atasıdır.

2. Mahmut Döneminde yapılan ıslahatlar şu şekildedir;

(Yönetim Alanında)

Divan kaldırıldı, yerine Avrupa da uygulanan bakanlıklar kuruldu.
Sadrazamlık makamı Başvekalete dönüştürüldü.
Sadaret kethüdalığı Dahiliye (İçişleri) Nezaretine, Reisü’l küttaplık Hariciye (Dış işleri)
Nezaretine dönüştürüldü.
Ek olarak Evkaf (vakıf) Nezareti ve Ticaret Nezareti gibi yeni bakanlıklar kuruldu.
Böylece Heyeti vükela olarak adlandırılan modern bir hükumet düzeni ortaya çıktı.
Komisyonlar kuruldu; Darüş Şurayı Askeri askerlik işlerinin yürütülmesi için, Darüş
Şurayı Babı Ali yapılacak ıslahatları belirlemek ve memurları yargılamak, Meclisi Valayı
Ahkam-ı Adliye adalet işlerine bakmakla yükümlüydü.
Müsadere sistemi kaldırıldı.
Dirlik sistemi kaldırıldı, yerine memurlara maaş bağlandı.
İlk kez nüfus sayımı yapıldı. (Askeri)
Memurlara rütbe ve nişan sistemi getirildi.
Pantolon ceket ve fes zorunlu hale getirildi.

(Askeri Alanda)

Alemdar Mustafa Paşa tarafından Sekban-ı Cedit Ocağı kurulmuştur.
Sekban-ı Cedit’in kaldırılmasıyla Eşkinci Ocağı kurulmuştur.
Duraklama Dönemi’nden itibaren bozulmaya başlayan Yeniçeri Ocağı, halkın desteğinin
alınması sonrası kaldırılmıştır (Vaka-i Hayriye 1826).
Bunun sonucunda; Padişahlar yeniden yönetimde tek başına tekili olmuştur. (Merkezi
otorite kuvvetlenmiştir.).
Asakir-i Mansure-i Muhammediye adı verilen bir ordu kurulmuştur.
Harp Okulu ve Askeri Tıbbiye açılmıştır.
Askeri Bando kurulmuştur (Mızıka-i Hümayun)

(Ekonomi Alanında)

Özel sektör teşvik edilmiştir.
Yerli malı kullanılması teşvik edilmiştir.
Müslüman tüccarlara gümrük kolaylığı sağlanmıştır.
Balta Limanı antlaşması ile İngiltere ve Fransa’ya büyük ekonomik tavizler verilmiştir.BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

Henuz yorum yapilmamis.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.