Web Sitemize Hoşgeldiniz, 06 Aralık 2019

4. Sınıf Özgün Yayınları Gaziyi Karşıladım Etkinlik Soruları ve Cevapları


Türkçe Çalışma Kitabı Özgün Yayınları 2. Tema 29, 30, 31, 32, 33

1. Etkinlik

Anahtar sözcüklerle anlamlarını eşleştiriniz.
Ritmi, yürüyen bir kimsenin veya topluluğun adımlarını hatırlatan müzik parçası. = Marş
Güç bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güveni çekinmezlik, atılganlık, yiğitlik. = Cesret
Savaşta olağanüstü başarılar göstererek düşmanı yenen komutanlara verilen unvan. = Gazi
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. = Alan
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu. = Güven

2. Etkinlik

Metnin içeriği nedir tahmin ediniz.
Atatürk’ü karşılamak, Atatürk’ün geçişi sırasında çeşitli sevgi gösterileri yapmak.

3. Etkinlik

a. Anıda anlatılanlar aşağıda belirtilenlerden hangisinin başından geçi¬yor? Ana kahramanı ve yardımcı kahramanları belirtiniz.
Atatürk – çocuğun annesi – Bekir ağabey – çocuk
• Ana Kahraman -çocuk, Atatürk
• Yardımcı kahramanlar – çocuğun annesi – Bekir ağabey

b. Okuduğunuz anının ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini sınıfta tartışınız. Tartışma sonunda aldığınız ortak karara göre bu düşünceleri yazınız.
Ana düşünce, insanların Mustafa Kemal’e olan hayranlıkları.
Yardımcı düşünceleri: Bütün insanların atatürk’e olan sevgileri, hürmetleri.

4. Etkinlik

Aşağıdaki paragraflar, okuduğunuz metnin anlatım sırasına uygun verilmemiştir. Bu paragrafları olayların oluşuna göre numaralandırarak sıraya koyunuz.
• Kargıdan bir ata biner, subay olurdum çoklukla. Söylediğimiz bütün marşlardan en çok aklımızda kalan “Mustafa Kemal Paşa’’ adıydı.
• Annemle, Bekir ağabeyle geçişlerimden hatırladığım caddeyi küçücük adımlarımla geçtim, Cumhuriyet Alanı’na ulaştım.
• Annem meraklanmış, bulamayınca Gazi’yi görmeye gidebile¬ceğim aklına gelmiş. Beni araması için Bekir ağabeyi göndermiş.

5. Etkinlik

a. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Koyu yazılmış sözcüklerin neyi ifade etti¬ğini defterinize yazınız.
“Sanki her şey, sokaktaki her insan karşılama hazırlığına girişmişti Gazi’yi… Sonunda o gün geldi.” (Nihayet)
“Kimse eğilip bakmıyordu bana. Kimin ayağına takılsam yanındakinin oğlu olduğumu sanıyor olmalıydı. Derken Gazi göründü.” (Tam o anda)
Hava yağışlı ve soğuktu. Daha önceden bilet de almamıştık. Sonuç ola¬rak o gün sinemaya gidemedik.
Tören uzadı, okuldan geç çıktık. Öğrenci servisini de kaçırmıştık. Özetle akşamın geç saatine kadar orada kaldık.(Kısa olarak)
b. Aşağıdaki cümlede noktalı yeri sonuç bildiren, özetleyen ifadelerden uygun olanıyla tamamlayınız.
“Bu yüz hiç de yabancı değildi! Onun kim olduğunu hatırladı.

6. Etkinlik

Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Anıdaki olaylarla resimde anlatılan olayları karşılaştırıp benzer ve farklı yönleri bulunuz. Resimlerde anlatılan olayları neden-sonuç ilişkileri kurarak açıklayınız.
• Çocuk, evinin yolunu buldu. Çünkü, annesi ona evin yolunu öğretmişti.
• Atatürk çocuğu kucağına aldı. Çünkü, o çocukları çok seviyordu.

7. Etkinlik

a. Anının birinci paragrafını okuyunuz. Buradaki askerlikle ilgili terimleri harf sırasına göre aşağıya yazınız.
Karargah, Komutan, Mustafa Kemal, Ömer, Selam Vermek
b. Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Gerçek anlamda kullanılan sözcükleri kırmızı, gerçek anlamının dışında kullanılanları da mavi kalemle belirleyiniz. Farklı anlamda kullanılan sözcüklerin anlamını defterinize yazınız.
Kendiniz Yapınız

8. Etkinlik

Aşağıdaki hesaplamaları okuduğunuz anıya göre zihinden yapıp defterini¬ze yazınız.
Kendiniz yapınız.

9. Etkinlik

Aşağıdaki paragrafta bazı yazım yanlışları yapılmıştır. Yanlışları bulup renk¬li kalemle belirleyiniz. Doğrusunu siz yazınız.
• Yazar 1921 yılında doğmuştur.
• Atatürk Urla’ya Cumhuriyet’in ilanından 3 yıl sonra gitmiştir.
• Atatürk Urla’ya gittiğinde 45 yaşındadır.
• Yazar bugün 95 yaşında olurdu.

10. Etkinlik

Aşağıdaki metnin başlığına göre içeriğini tahmin ediniz. Soruları, öğren¬diğiniz sözcüklerden ve söz varlığınızdan da yararlanarak yanıtlayınız.
bu etkinliği kendiniz yapınız.

11. Etkinlik

Metinde Atatürk’ün hoşgörüsü hangi olayla anlatılıyor?
Atatürk’ün çocuklarla olan sohbeti ve Ermeni çocukla yakından ilgilenmesi anlatılıyor.

Dünya barışı hoşgörülü olmakla nasıl sağlanır?
Herkes birbirinin haklarına saygı duyarsa, korursa ve kardeşçe yaşarsa dünya barışı sağlanır.

Atatürk, çocukların hangi hürriyetten yararlanmalarını istemiştir?
Atatürk, eğitim ve özgürlüklerini doyasıya yaşamalarını istemiştir

Atatürk, din ve vicdan hürriyeti konusundaki görüşünü hangi sözleriyle belirtmiştir? “Egemen olunamaz” sözcük öbeğinin anlamını açıklayınız.
Fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirmek önemlidir. Egemen olunamaz, yani, kendi ayakları üstünde özgürce yaşayamaz anlamındadır.BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.