Web Sitemize Hoşgeldiniz, 05 Aralık 2019

5. Sınıf Fen Bilimleri Ada Yayıncılık Sayfa 178, 179, 180, 181, 182 Cevapları


Şimdiki Yazımızda “5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 178, 17, 180, 181, 182 Sayfa Cevapları” Konusundan Bahsedeceğiz

5. Sınıf Fen Bilimleri Ada Yayıncılık Sayfa 178 

A. Aşağıdaki  kelimeleri kullanarak kavram haritasını uygun şekilde tamamlayınız.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ada Yayıncılık Sayfa 179 -180

B. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Bir pile bağlı iki ampul ve her bir ampulün ayrı bir anahtarla kontrol edildiğini düşününüz. Bu elektrik devresinin şemasını şekil çizerek gösteriniz.
2. Pile bağlı bir ampul ve bu ampulün yanabilmesi için kapalı olması gereken iki anahtarın bulunduğu bir devre şeması çiziniz.
3. Şekildeki devrede 1, 2, 3 numaralı devre elemanlarının isimleri nelerdir?
4. Şekildeki devre özdeş lambalardan oluşmuştur. P anahtarı açıkken lambaların ışık verip vermeyeceğini tartışınız.
5. Şekildeki özdeş ampullerden hangisi daha parlak yanar? Neden?
6. İki pil, devre anahtarı ve bir ampulden oluşan devre şemasını çiziniz.
7. Bir pil, devre anahtarı ve iki ampulden oluşan devre şemasını çiziniz.
8. Elektrik devreleri çizilirken neden sembollere ihtiyaç duyulur?
9. Bir elektrik devresinde ampul sayısı değiştirildiğinde bağımlı değişkenin neden
ampul parlaklığı olduğunu açıklayınız.
10. Bir elektrik devresindeki pil sayısı değiştirildiğinde bağımlı değişken nasıl etkilenir?
11. Pil, devre anahtarı, bağlantı kabloları ve ampulün sembollerini çizerek gösteriniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ada Yayıncılık Sayfa 181 

5. Sınıf Fen Bilimleri Ada Yayıncılık Sayfa 182 

Ç. Aşa­ğı­da, sağ ta­raf­ta söz­cük­le­ri oluş­tu­ran harf­ler ka­rı­şık ve­ril­miş­tir. Sözcük­le­rin doğ­ru ya­zı­lı­şı­nı sol ta­raf­ta­ki ku­tu cuk­la­ra yer­leş­ti­ri­niz.
Numaralandırılmış harfleri en alttaki kutucuklara yazdığınızda üniteyle ilgili yeni bir
sözcük bulacaksınız.

Cevap: ELEKTRİK

5. Sınıf Fen Bilimleri Ada Yayıncılık Sayfa 183 

1. sorunun cevabı: C
2. sorunun cevabı: A
3. sorunun cevabı: B
4. sorunun cevabı: C
5. sorunun cevabı: A
6. sorunun cevabı: B
7. sorunun cevabı: D
8. sorunun cevabı: BBU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

  1. Anonim dedi ki:

    Çok iyi ?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.