Web Sitemize Hoşgeldiniz, 15 Aralık 2019

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Siwa’nın Öyküsü Dinleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Siwa’nın Öyküsü Dinleme Metni Sayfa 301, 302, 303 304, 305, 306, 307, 308

1. Etkinlik

Haklarımız var!

Bizim, evet bizim… Biz çocukların hakları var. Aşağıda kimi haklara yer verilmiş ancak bazıları eksik. Kısa bir araştırma yapalım, öğrenelim ve tamamlayalım.

2. Etkinlik

Söz varlığımızı geliştirelim.

Metni dinlemeden önce aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlüklerimizden bakıp öğrenelim.

azap: Büyük sıkıntı, eziyet, ezinç
köle: Birinin emri altında bulunan, özgür olmayan kimse.
yasa: Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural.
mahkum: Hüküm giymiş, hükümlü.
plan: Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen.
yasal: Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun.
gerekçe: Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey.
yargılanmak: Yargısı yapılmak.
yükümlülük: Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, yükümlü olma durumu.

3. Etkinlik

Sözcük gruplarının anlamlarını bulalım.

Metni dinledikten sonra aşağıdaki altı çizi ifadelerin cümleye kattığı anlamı tahmin etmeye çalışalım. Eğer anlamlarını tahmin etmekte zorlanıyorsak sözlüklerimizden bularak öğrenelim ve sınıfta öğretmenimizin yaptığı açıklamalar doğrultusunda notlarımızda (gerekirse) düzeltmeler yapalım.

yasal işlem: Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun yapılan işlem.
işleri ters gitmesi: Bir işin doğru ve düzgün yürümemesi, sorun çıkması.
sıcak davranmak: Sevgi dolu, dostça davranmak.
umuda kapılmak: Gerçekleşeceğini, olacağını sanmak.
işe koyulmak: Bir iş üzerinde çalışmaya başlamak.
pişman olmak: Yaptığı bir davranış veya söylediği bir sözün iyi olmayan sonucunu görerek üzülmek.
Cesaretini toplamak: Kendine güven duygusunu, yürekliliğini ve atılganlığını bir araya getirmek.
sevk etmek: Göndermek, götürmek.

4. Etkinlik

Dinlediğimizi anladık mı?

Dinlediğimiz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Soru 1: Siwa nasıl bir ülkede yaşıyordu ve nasıl bir yere gitmek istiyordu? Bu planı kimle birlikte yapmıştı?
Yanıt 1: Yoksul bir ülkede yaşıyormuş. Planı, amcasıyla birlikte yapıyor.

Soru 2: Bayan X, Siwa’ya nasıl bir söz vermişti? Bayan X, bu sözünü tuttu mu?
Yanıt 2: Bayan X, Siwa’ya uçak bileti alacak ve uçak biletinin parasını çıkarana kadar yanlarında çalışacaktı. Bir de onu okula gönderecekti. Bayan X, sözünü tutmadı.

Soru 3:Bayan X’ten sonra Siwa’nın yanında kaldığı Bayan Y, Siwa’ya nasıl davranmıştır? Siwa bu durum karşısında nasıl davranmıştır?
Yanıt 3: Bayan X’ten daha kötü davranmıştır. Siwa bu durum karşısında evden çıkıp komşu çifte durumu anlattı.

Soru 4: Siwa’nın sığındığı genç çift Siwa’nın öyküsünü öğrenince nasıl tepki vermiştir?
Yanıt 4: Çok etkilendiler ve böyle bir durumun olabileceğini hiç düşünmemişlerdi.

Soru 5: Siwa yaşadıkları sonucunda ne yapma kararı almıştır? Ne gibi yenilik ve değişikliklerin olmasını sağlamıştır?
Yanıt 5: Siwa’yı yanlarına aldılar ve durumu polise haber verdiler. Bu sayede Bayan X’in yaşadığı ülkedeki yasalarda değişiklik oldu ve bir daha kimsenin Siwa!nın yaşadıklarını yaşamaması sağlandı.

Soru 6: Bugün dünyada hâlâ Siwa’nın yaşadıklarını yaşayan çocuklar var mıdır?
Yanıt 6: Tabi ki de vardır. Özellikle Afrika ülkelerinde bu durumda olan çocuklar vardır.

5. Etkinlik

Cümlenin anlamında değişiklik yapan ifadeleri fark edelim.

Bazen yaptığımız eylemlerin önce sonucunu söyleriz ya da başımıza gelen durumu belirtiriz. Ardından da bunu neden yaptığımızı açıklamaya çalışırız. Neden-sonuç biçiminde değil de sonuç-neden biçiminde kurarız cümlelerimizi. Bu tür cümlelerde açıklama ilişkisi kuran ifadeler vardır.

Aşağıdaki örnekte bunu sağlayan “çünkü” ifadesidir. Aşağıdaki örneği inceleyelim ve diğer cümlelerdeki açıklama ilişkisini kuran ifadeleri bulup neden ve sonuç öbeklerini belirleyelim.

6. Etkinlik

Metnin anlatım biçimini tartışalım.

Dinlediğimiz metnin anlatım biçimi ile ilgili verilen soruları yanıtlayalım. Yanıtlarımızı arkadaşlarımızla tartışalım.

Dinlediğimiz metinde olaylar sırasıyla anlatılmış ve olayların sunumunda da öyküleyici anlatım kullanılmıştır. Ancak dinlediğimiz bu metinde anlatılanlar kurmaca mıdır (hayali) yoksa gerçek midir?
Metinde anlatılanlar gerçek olabilir. Çünkü, böyle bir olayın yaşanması mümkündür.

Bu metin ne amaçla yazılmıştır?
Bu metnin yazılış amacı çocuk haklarına dikkat çekmektir.

Dinlediğimiz “Siwa’nın Öyküsü” adlı metin bir olay yazısı mıdır, düşünce yazısı mıdır? Açıklayınız.
Bir olay yazısıdır. Çünkü, metinde Siwa’nın başından geçen olaylar anlatılmıştır.

7. Etkinlik

Edatları öğreniyoruz.

“İnsanoğlu varoluşundan bugüne ………. doğayı bilmek, doğaya egemen olmak istemiştir. Bu neden…, insan varoluşun…. ……. doğa… savaşmaktadır.”

Yukarıdaki cümlede kimi sözcükler çıkarıldı. Cümlede sözcüklerin arasındaki anlam ilişkisinin, anlamsal ilginin kurulamadığı görülmektedir. Şimdi cümleyi tamamlayalım; bakalım aşağıdaki sözcükler anlamı tamamlamada bizlere yardımcı olacak mı?

Boşluklara şu sözcükleri getirerek cümleleri anlamlı biçimde tamamlayalım:

-dan beri / ile / kadar

“İnsanoğlu varoluşundan bugüne kadar doğayı bilmek, doğaya egemen olmak istemiştir. Bu nedenle, insan varoluşundan beri doğayla savaşmaktadır.”

Bu cümleden hareketle edatların diğer adıyla ilgeçlerin özelliklerini belirlemeye çalışalım:
Tek başlarına bir anlamları yoktur; bu nedenle tek başlarına kullanılmazlar.
Cümlede sözcükler arasında farklı anlam ilişkileri kurarlar.
Cümlede anlama doğrudan katkıları vardır ve bu nedenle cümleden çıkarıldıklarında cümlenin anlamı bozulur ya da değişir.
Genellikle kendinden önceki sözcükle öbekleşerek sıfat (ön ad), zarf (belirteç) ya da yüklem olabilir.
Demek ki edatlar kullanıldıkları cümle içinde anlam kazanan, görevi belirlenen sözcükler arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan ve sadece bu görevleri ile kullanılan sözcüklerdir.

Sıkça kullanılan edatlar şöyle sıralanabilir; gibi, ile, ancak, değil, -e kadar, -e karşı, -e göre, -e doğru, kadar, için, mi, sanki, -den beri, -den dolayı, -den başka, -den yana, yalnız, üzere vb.

Şimdi aşağıdaki cümlelerde edat var mı yok mu, bulalım:
▼ “Ancak, ülkesindeki başka pek çok kişi gibi Siwa da yoksuldu ve başka ülkelere gidip gezecek parası yoktu.”
▼ “Bayan X ile yapılan anlaşmaya göre kadın Siwa’ya bir uçak bileti alacak, Siwa da bu biletin parasını çıkarıncaya kadar Bayan X’in evinde kalıp işlerinde aileye yardımcı olacaktı.”

 BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

  1. osman efe kara bulut dedi ki:

    güzeldi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.