Web Sitemize Hoşgeldiniz, 09 Aralık 2019

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık “Orman” Metni Etkinlikleri Cevapları


Şimdiki Yazımızda “6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı EKSEN Yayıncılık Etkinlikleri Soruları ve Cevapları Sayfa 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229” Konusundan Bahsedeceğiz

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 222 Cevapları  

1. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

Cevap:

Ağaç dikip gölgesinde halkı dinlendirmek kadar insanın kıyamet gününde hesabına yarar bir erdem yoktur.” Hz. Muhammed (S.A.V.)
Cevap: Ağaç dikmek dinimizde övülen ve insanlığa fayda sağlayan bir davranıştır.

“Bir ulusun uygarlık düzeyi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür.” Franklin Roosevelt (Frenklin Ruzvelt)
Cevap: Bir ülke ne kadar çok ağaca sahipse o kadar uygardır demektir.

“Ormansız bir yurt, vatan değildir.” Atatürk
Cevap:Bir yurdun vatan olabilmesi için ağaçlandırılması, yeşil alanların arttırılması gerekir.

“Ağaç, geçmişi geleceğe bağlar. Size sabrı öğretir. Beraber yaşamanın, faydalı olmanın zevkini verir.” Marcel Prevast (Marsel Prövest)
Cevap: Ağaç dikmek ve yetiştirmek sabır işidir, sabrı öğretir. Birlikte yaşamayı öğretir, geçmişe ve geleceğe tanıklık ettirir.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• “Yaşam, ağaçsız da devam eder.” diyen birisine karşı cevabınız ne olurdu?
Cevap: Cevabım; “Evet,  ağaçsız da devam eder. Ancak, kimin yaşamı devam eder? Ağaçlarda yaşayan binlerce canlının yaşamı ağaçlar olmadan nasıl devam edecek? Ağalardan beslenen insanların yaşamı sıkıntısız bir şekilde nasıl devam edecek? Bunu da düşünmen lazım.” olurdu.

• Ormanların faydaları nelerdir?
Cevap: Ormanlar soluduğumuz havayı temizler, toprak kaymasını ve su taşkınlarını önler, canlılara yaşam alanı oluşturur.

• Ormanları korumak için neler yapılmalıdır?
Cevap: Ormanların önemi hakkında bilgilendirici çalışmalar yapılmalıdır, ormanlara zarar verenlere ciddi cezalar verilmelidir, ağaçtan elde edilen ürünlere zarar verilmemelidir.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 224 Cevapları  

4. Etkinlik

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce “Orman” adlı metin, ezberlenebilecek bir uzunlukta mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet, ezberlenecek bir uzunluktadır.

• “ ‘Orman’ adlı metin, kulağa hoş gelen bir metindir. Öyleyse bu metni okurken kulağa hoş gelecek şekilde okumaya özen göstermek gerekir.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet, haklıdır. Bu metni vurgu tonlarına dikkat ederek okumak gerekir.

• “ ‘Orman’ adlı metni sesli ya da ezbere okurken dize sonlarındaki ses benzerliklerini vurgulamak gerekir.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet, haklıdır.

• “ ‘Orman’ adlı metni sesli ya da ezbere okurken tonlamaya, yani sesimize duygu değeri katmaya dikkat etmek gerekir.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet, haklıdır.

• “ ‘Orman’ adlı metin, ne çok hızlı ne de çok yavaş okunmalıdır.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet, haklıdır.

• “ ‘Orman’ adlı metni sesli ya da ezbere okurken heceleme, tekrar ve geri dönüşler yapmamaya dikkat etmek gerekir.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet, haklıdır.

• “ ‘Orman’ adlı metin, işitilebilir bir ses tonuyla okunmalıdır.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet, haklıdır.

• “ ‘Orman’ adlı metin, insanın duygularını harekete geçiren, insanı coşturan bir metindir. Bu nedenle bu metni, dinleyicilere metindeki duyguyu hissettirmeye, onların duygularını coşturmaya çalışarak okumalıyız.” diyen biri sizce bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız
Cevap: Evet, haklıdır.

5. Etkinlik

202. sayfadaki “Uzaklar” ve 210. sayfadaki “Gezegenimiz Isınıyor” adlı metnin yazı karakteriyle (yazı tipiyle) 223. sayfadaki “Orman” adlı metnin yazı karakterini inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Hangi metnin yazı karakterini daha çok beğendiniz? Niçin?
Cevap: “Uzaklar” metninin yazı karakterini daha çok beğendim.

b. “Gezegenimiz Isınıyor” ve “Orman” adlı metinlerin ders kitabınızda görmeye alışmış olduğunuz yazı karakterinden farklı karakterlerde yazılmış olması, bu iki metnin daha kolay anlaşılmasına katkı sağlamış ya da anlaşılmalarını zorlaştırmış mı? Açıklayınız.
Cevap: Metnin daha kolay anlaşılmasını sağlamıştır.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 225 Cevapları  

6. Etkinlik

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamlarını sözlükten öğreniniz. Defterlerinize, bu kelimelerin her biriyle birer cümle kurarak cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Reçine: Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi, ağaç sakızı.
Çorak: Bitkisi iyi olmayan (toprak).
Cıvıldamak: Cıvıl cıvıl ötmek.

7. Etkinlik

Aşağıdaki cümle gruplarını inceleyiniz.

a. • Öğrenciler bahçede sıra olmuşlardı.
• Onlar bahçede sıra olmuşlardı.
b. • Çocuklardan Duru, Burak ve Yiğit yanıma geldi.
• Çocuklardan bazıları yanıma geldi.
c. • Şiiri yazdım.
• Neyi yazdım?
ç. • Kitabı sana vereceğim.
• Bunu sana vereceğim.
2. Yukarıdaki her grubun ikinci cümlesinde yer alan altı çizili kelime, birinci cümledeki hangi kelimenin
yerini tutmaktadır?
Cevap: Belirtili nesnenin yerini tutmaktadır.

3. “Her grubun ikinci cümlesinde yer alan altı çizili kelime, birinci cümlede bir ismin yerini tutmuş, o ismin yerine kullanılmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet, haklıdır.

4. Yukarıdaki soruların cevaplanmasının ardından aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

5. “Orman” adlı metinde kullanılan aşağıdaki altı çizili kelimeler birer zamirdir. Bu zamirlerin metnin
anlamına olan katkısını belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız:
Ormanlar yapraktan bir engin deniz,
Burada yıkanır hava tertemiz.
Orman sağlık, hayat dolu bir kaynak,
Herkese bir ödev onu korumak.

a. “Burada” zamiri, hangi ismin yerini tutmuş, hangi ismin yerine kullanılmıştır? Sizce metinde niçin belirlediğiniz isim değil de “burada” zamiri kullanılmış olabilir? Belirlediğiniz ismin yerine “burada” zamirinin kullanılmış olması metnin anlamını nasıl etkilemekte, metnin anlamına nasıl bir katkı sağlamaktadır?
Cevap: “Burada” zamiri orman isminin yerine kullanılmıştır. Bir metinde bir kelimenin sürekli tekrar etmesi, okuyucunun ya da dinleyicinin anlatılanlardan kopmasına neden olur. Metnin anlamını etkilememiştir.

b. “Onu” zamiri, hangi ismin yerini tutmuş, hangi ismin yerine kullanılmıştır? Sizce metinde niçin belirlediğiniz isim değil de “onu” zamiri kullanılmış olabilir? Belirlediğiniz ismin yerine “onu” zamirinin kullanılmış olması metnin anlamını nasıl etkilemekte, metnin anlamına nasıl bir katkı sağlamaktadır?
Cevap: “Onu” zamiri “orman” isminin yerini tutmuştur. “onu” zamirinin kullanılmış olması metnin anlamını etkilememektedir.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 226 Cevapları  

8. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Şair, ormanı nasıl tanımlayarak metne başlamıştır?
Cevap: “Gölgesi serindir, havası taze, yeşil yaprakları zümrüt yelpaze” şeklinde tanımlıyor.

2. Metinde, ormandaki hangi varlıklardan söz ediliyor?
Cevap: Çiçek, reçine, kuş, kaynak, rüzgar, yağmur ve derelerden söz ediliyor.

3. Şair, ormanda bir gün akşama kadar kalmamızı neden istiyor?
Cevap: Yazın ortasında bahar istiyorsak bir gün akşama kadar ormanda kalmamızı istiyor.

4. Ormanda hava nasıldır?
Cevap: Tertemiz, hoş kokulu ve serindir.

5. Ormanın dağlar ve kırlar için önemi nedir?
Cevap: Ormanlar dağların güzel süsü ve örtüsüdür,

6. Ormanın bulutlar için önemi nedir?
Cevap: Bulutlar sağanak yağmurlarını ormanlara bırakır.

7. Ormanın sular için önemi nedir?
Cevap: Ormanlar suları tutar ve korur.

8. Dereler nerede doğar ve büyür?
Cevap: Gölgelikte doğup büyürler.

9. Yaz mevsiminde su, nerede korunur ve beslenir?
Cevap: Orman korur ve besler.

10. Hava, nerede temizlenir ve yıkanır?
Cevap: Ormanda temizlenir ve yıkanır.

11. Metin hangi sözlerle sona ermektedir?
Cevap: “Orman sağlık, hayat dolu bir kaynak, herkese bir ödev onu korumak. sözleriyle sona ermektedir.

12. Şair ormanı güzellik ve zenginlik olarak tanımlıyor? “Orman” adlı metnin şairi siz olsaydınız ormanı nasıl tanımlardınız? Niçin?
Cevap: “Hayat Kaynağı” başlığını kullanırdım.

13. Şair ormansız memleketi niçin çöle benzetiyor olabilir? “Orman” adlı metnin şairi siz olsaydınız ormansız memleketi neye benzetirdiniz? Niçin?
Cevap: “Harabe eve” benzetirdim.

14. Metinde anlatılanlardan hareketle ormanların önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Ormanlar dağların örtüsüdür. Ormanlar su kaynaklarını tutar ve besler, canlıların yaşamlarının devam etmesini sağlar.

9. Etkinlik

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Cevap: Metinde ormanlardan bahsediyor.

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Cevap: Ormanların faydaları hakkında bilgi vermek için yazmış olabilir.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?
Cevap: Ormanlar, yaşam kaynağıdır.

10. Etkinlik

“Orman” adlı metni bir kez de sessiz okuyarak aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

a. “ ’Orman’ ” adlı metin kulağa hoş gelmektedir çünkü…” diyen biri sizce sözlerini nasıl devam ettirmiş olabilir Aşağıya yazınız.
Cevap: Mısralar halinde, kafiyeli ve ahenkli dizelerden oluşmaktadır.

b. “Orman” adlı metin mi yoksa aşağıdaki “Ormanların Yararları” adlı metin mi mısralar hâlinde yazılmıştır? Aşağıya yazınız.
Cevap: “Orman” adlı metin mısralar halinde yazılmıştır.

c. “Orman” adlı metindeki anlatım mı yoksa yukarıda yer alan “Ormanların Yararları” adlı metindeki anlatım mı daha etkileyicidir? Bu iki metinden hangisi, özellikle duygularımızı harekete geçirmek, coşku ve heyecan uyandırmak için yazılmıştır?
Cevap: “Orman” adlı metindeki anlatım daha etkileyicidir.

ç. “Orman” adlı şiir ve “Ormanların Yararları” adlı metinlerden hangisinde sesler arasında bir uyum, ahenk oluşturmaya dikkat edilmiştir?
Cevap:  “Orman” adlı metinde…

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 227 Cevapları  

d. Güzel yazmak, yazdıklarımızın etkili olmasını sağlamak için söz sanatlarına başvururuz. “Orman” ve “Ormanların Yararları” adlı metinlerden hangisinde söz sanatına ya da sanatlarına başvurulduğunu düşünüyorsunuz?
Cevap:   “Orman” adlı metinde…

e. “ ‘Orman’ adlı metindeki bütün mısraların hece sayısı 11’dir. Bütün mısraların 11 heceden oluşması, şiirin ahengine katkıda bulunmaktadır.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Aşağıya yazınız.
Cevap: Evet, katılıyorum.

f. “ ‘Orman’ adlı metnin her bölümünün mısra sonlarında yer alan kelimeler arasında ses benzerliği vardır. Örneğin birinci bölümün mısra sonlarında yer alan ‘taze’ ve ‘yelpaze’ kelimeleri arasında ses benzerliği vardır. Bu ses benzerlikleri şiirde bir ahenk oluşmasına katkıda bulunmaktadır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır?
Cevap: Evet, haklıdır.

g. “ ‘Orman’ adlı metnin 8. bölümünün mısra sonlarında yer alan ‘çoraktır’ ve ‘konaktır’ kelimeleri arasında da ses benzerliği vardır. Bu iki kelime arasında, kelime sonlarındaki ‘aktır’ sesleri benzerdir.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır?
Cevap: Evet, haklıdır.

ğ. “ ‘Çoraktır’ ve ‘konaktır’ kelimeleri arasındaki benzer seslerden ‘ak’ sesleri, iki farklı kelime içinde yer almaktadır. Biri ‘çorak’ kelimesindeki ‘ak’ sesleri, diğeri de ‘konak’ kelimesindeki ‘ak’ sesleridir. O hâlde buradaki ses benzerliği; yazılış ve okunuşları aynı, anlam ve görevleri farklı ‘ak’ sesleriyle sağlanmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır?
Cevap: Evet, haklıdır.

h. “ ‘Çoraktır’ ve ‘konaktır’ kelimelerinin sonunda yer alan “-tır” ekleri arasında da ses benzerliği vardır. Bu iki ek, aynı ektir. O hâlde buradaki ses benzerliği; yazılış, okunuş, anlam ve görevleri aynı olan ‘-tır’ ekleriyle sağlanmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır?
Cevap: Evet, haklıdır.

11. Etkinlik

“Orman” adlı metindeki bütün kafiyelerin altlarını çiziniz. Redifleri ise daire içine alınız. Çalışmayı metin üzerinde yapınız.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları için Tıklayın!BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

  1. Alaattin dedi ki:

    Ya niye tum soruları n cevabı Yok

  2. semih dedi ki:

    cok teşşekürler

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.