Web Sitemize Hoşgeldiniz, 26 Şubat 2020

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık “Uzaklar” Metni Etkinlikleri Cevapları


Şimdiki Yazımızda “6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı EKSEN Yayıncılık Etkinlikleri Soruları ve Cevapları Sayfa 202, 206, 207, 208” Konusundan Bahsedeceğiz

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 202 Cevapları  

1. Etkinlik

Aşağıya, “seyahat” kelimesinin çağrıştırdığı bütün kelime ve kavramları yazınız.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Seyahat etmekten hoşlanır mısınız? Açıklayınız.
Cevap: Evet, hoşlanırım. Yeni yerler, güzellikler görmek beni mutlu eder.

• “Seyahat etmek insanları geliştirir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Evet, katılıyorum. Seyahat eden kişi yeni yerler görür, bilgiler öğrenir ve bu şekilde kendini geliştirir.

• Tam şu anda, dünyada istediğiniz yere bir seyahat imkânınız olsaydı nereye gitmek isterdiniz?
Cevap: Paris’e gitmek isterdim.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 206 Cevapları  

3. Etkinlik

“Uzaklar” adlı metni okurken altını çizdiğiniz bölümleri uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri ile birleştirerek defterlerinize anlamlı bir metin yazınız.

B. Söz Varlığı

a. “Uzaklar” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

d. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “ ” işareti koyunuz.

Cevap:

fer: (gözde, dizde) canlılık, güç.

evrak: Kitap yaprakları, kâğıtlar.

Formalite: Pek önem verilmediği halde bir gerekirliğe bağlı olarak yerine getirilen biçimsel davranış.

nalbur: Yapı işlerinde kullanılan çivi, kilit, menteşe gibi ufak tefek gereçleri satan kimse, hırdavatçı.

4. Etkinlik

Aşağıda, “Uzaklar” adlı metinden bazı cümleler, tamamlanmadan verilmiştir. Her cümleyi, metinde anlatılanları göz önünde bulundurarak anlamlı ve kurallı bir şekilde tamamlayınız.

a. Henüz rüzgârdan haber yok; eseceğine dair bir işaret de sezilmiyor. Buna rağmen güneşin berrak bir ufukta, gökyüzünü kızıla boyayarak batışını izlemek, insanın içini ferahlatıyor.

b. Santa Cruz Adası’nın kuzeyinde, üzerinde sadece hayvanların yaşadığı adacıkları dolaşmak istiyoruz. Ancak yabancıların kendi tekneleriyle gitmesine izin verilmiyor. Liman Başkanı ile aramızın açılmasını istemediğimden rehberli bir tur teknesine kaydımızı yaptırdık.

c. Çevrecilik akımının filizlenmeye başlamasıyla talih Galapagoslar’ın yüzüne gülmüş. Yabani hayat zincirindeki önemi anlaşılan bu hayvanlar koruma altına alınmış. Adalar, 1959’da millî park ilan edilince üzerindeki bütün bitki ve hayvan türlerine kötü amaçlarla el sürülmesi yasaklanmış.

ç. Bu sularda seyahat eden yerli, yabancı birçok denizcinin tanık olduğu bu garip olay, şöyle gelişiyor: Diyelim bir adaya yaklaşıyorsunuz ve karayla aranızda sadece birkaç mil mesafe kalmış. Az ilerideki kara parçasını seyrederken adanın bir anda gözden kaybolduğunu hayretle fark ediyorsunuz.

C. Anlama

5. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. “Uzaklar” adlı metinde ne anlatılmaktadır?
Cevap: Galapagos Adaları’na yapılan seyahat anatılmaktadır.

2. Yazar, neyin içlerini ferahlattığını söylüyor?
Cevap: Güneşin berrak bir ufukta, gökyüzünü kızıla boyayarak batışını izlemenin içlerini ferahlattığını söylüyor.

3. Yazar ve yanındakiler, Santa Cruz Adası’ndan önce nerede demirlemek istiyor?
Cevap: Santa Fe (Barrington) Adası’nın önünde demirlemek istiyor.

4. Yazar ve arkadaşları, Galapagos Adaları’na nereden giriş yapıyor?
Cevap: Santa Cruz’dan giriş yapıyor.

5. Yazar niçin Galapagos Adaları’nı ziyaret etmenin gittikçe güçleştiğini söylüyor?
Cevap: Özel koruma altındaki adalara gelebilmek için en az bir yıl öncesinden Ekvador hükümetine başvurup özel bir izin almak gerekiyor Bu yüzden gittikçe güçleşiyor.

6. Yazar ve yanındakiler, liman başkanlığında neler yaşıyor?
Cevap: Bahriye subayı, seyahatleriyle ilgilenip daha önce uğradıkları yerler hakkında sorular soruyor ve kaç gün kalacaklarını konuşuyorlar.

7. Metinde, Santa Cruz şehrinin görünümü hakkında hangi bilgiler yer almaktadır?
Cevap: “Ufak bir kasabayı andıran şehrin parke taşlı ana caddesinin iki yanına dükkânlar sıralanmış; birkaç kahve,
bakkal, bir küçük otel ve balıkçılar için gerekli donanımı satan bir nalbur” şeklinde bilgiler yer alıyor.

8. Galapagos Adaları nasıl keşfedilmiş?
Cevap: Adalar, bindiği gemi Peru’dan Panama’ya giderken yolunu kaybedip akıntılarla buralara sürüklenen Panama Başpiskoposu Tomas De Berlange tarafından keşfedilmiş.

9. On üç adadan meydana gelen Galapagos Adaları, adını nereden almaktadır?
Cevap: Kara kaplumbağası’ndan almaktadır.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 207 Cevapları  

10. Galapagos Adaları’na “Sihirli Adalar” denmesinin nedeni nedir?
Cevap: Bir adaya yaklaşırken ada bir anda gözden kayboluyor. Daha sonra ise tekrardan görünür oluyor. Bu yüzden “sihirli adalar” deniliyor.

11. Santa Cruz’un kuzeyindeki adacıklarda hangi hayvan türleri yaşamaktadır?
Cevap: Denizaslanları, kara iguanaları, mavi ayaklı bobby (bobi) kuşları ve frigate (frigeyt) kuşları yaşamaktadır.

12. Liman Başkanı, yazar ve arkadaşlarının Santa Maria’ya da uğramayı planladıklarını anlıyor mu? Açıklayınız.
Cevap: Kâğıtları imzalarken sorduğu sorular, Santa Maria’ya uğramayı planladıklarını anladığını gösteriyor.

13. Yazarın ve arkadaşlarının Galapagos Adaları’na seyahatleri, hangi tarihte başlıyor?
Cevap: 24 Nisan akşam saat 10.00’da başlıyor.

14. Yazar ve arkadaşlarının uğramak istedikleri Santa Maria Adası, Santa Cruz Adası’ndan kaç km uzaklıktadır?
Cevap: Otuz iki mil yani yaklaşım 51 km.

15. Metinden hangi bilgileri öğrendiniz?
Cevap: Galapagos Adalarının adını nereden aldığını öğrendim.

16. Metin sizi etkiledi mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet, etkiledi. Yazarın yaşadıkları bende merak uyandırdı.

6. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Uzaklar” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap: Uzak diyarlarda yer alan yerlerden bahsettiği için bu başlık kullanılmış olabilir.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap: Evet, uyumludur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap: “Adalar” başlığını kullanırdım.

7. Etkinlik

A. “Uzaklar” adlı metnin türünün özelliklerini kavrayabilmeniz için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “Uzaklar” adlı metin niçin yazılmıştır?
Cevap: İnsanlara seyahat etme duygusunu aşılamak için yazılmıştır.

b. “ ‘Uzaklar’ adlı metinde yazar, gezip gördüğü yerleri, bu yerlerle ilgili izlenimlerini anlatmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet, haklıdır. metinde bu bilgilere yer verilmiştir.

c. “Uzaklar” adlı metinde kurgulamaya mı başvurulmuş, gerçekten yaşanmış bir seyahat mi anlatılmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Gerçekten yaşanmış bir seyahat anlatılmıştır. Çünkü yer, zaman, mekan, kişiler, olay bellidir.

ç. “ ‘Uzaklar’ adlı metin, öğretici bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine siz katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Katılıyorum. Çünkü, metinde öğretici bilgilere yer verilmiştir.

d. “ ‘Uzaklar’ adlı metinde yazar, gezip gördüğü yerleri, bu yerlerle ilgili izlenimlerini güzel, etkileyici bir dille anlatmaya özen göstermiştir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap: Evet, haklıdır. Gezip gördüğü yerleri güzel bir şekilde anlatmıştır.

B. Soruları cevapladıktan sonra aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 208 Cevapları  

8. Etkinlik

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “ ‘Uzaklar’ adlı metnin yazarı, Liman Başkanı’yla Türkçe dışındaki bir dilde iletişim kurmuştur. Bir gezgin için yabancı dil bilmek çok önemlidir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Evet, katılıyorum. Bir gezgin, gezdiği yerleri tamamen tanımak, güzel seyahatlar yapabilmek için yabancı dil bilmelidir.

b. “Uluslararası” iletişim sözünden ne anlıyorsunuz? “Uzaklar” adlı metnin yazarının uluslararası iletişim kurduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet, söylenebilir.

c. Siz, uluslararası iletişim kurmak ister miydiniz? Kimlerle, niçin böyle bir iletişim kurmayı isterdiniz? Açıklayınız.
Cevap: Evet, isterdim. Çinlilerle kurmak isterdim. Çünkü, onların dilleri çok farklı.

ç. “Uzaklar” adlı metnin yazarı, Liman Başkanı’yla büyük ihtimalle İngilizce konuşmuştur. Sizin konuşabilmeyi, öğrenmeyi en çok istediğiniz yabancı dil hangisidir?
Cevap: Çince’dir.

d. “ ’Uzaklar’ adlı metnin yazarı çok şanslıdır. Çünkü hem yeni yerler görmekte hem de yeni kültürler tanımaktadır.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Evet, katılıyorum.

e. Sizin tanımayı en çok istediğiniz kültür hangisidir? Yabancı bir dili ya da dilleri iyi bilmenin bu isteğinizin gerçekleşmesinde çok önemli bir rolü olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Çin ve Hindistan kültürüdür. Bu isteğimin gerçekleşmesinde yabancı dillerin önemi büyüktür.

B.İstediğiniz konuda, İngilizce ya da yabancı başka bir dilde bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan, söylediklerinizi anlayıp anlamadıklarını açıklamalarını ve konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz.
Bunu kendiniz yapabilirsiniz.

9. Etkinlik

Aşağıdaki özdeyişle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayacağınız bir konuşma yapınız. Konuşmanız sırasında “oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” geçiş ve bağlantı ifadelerinden her birini en az bir kez kullanmaya dikkat ediniz. Konuşmanıza hazırlanmak için 10 dakika süreniz bulunmaktadır. 10 dakika süreyle hazırlanarak konuşmanızı gerçekleştiriniz.

“Yolculuk, önce seni sözsüz bırakır sonra da iyi bir hikâye anlatıcısına dönüştürür.” İbni Batuta

Cevap: Bu konuşmayı kendiniz yapabilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları için Tıklayın!BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

Henuz yorum yapilmamis.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.