Web Sitemize Hoşgeldiniz, 06 Temmuz 2020

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları “Kara Tren” Dinleme Metni Etkinlikleri Cevapları


Şimdiki Yazımızda “6. Sınıf Türkçe Kara Tren” Dinleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplar Sayfa 192, 193, 194, 195, 196, 197″ Konusundan Bahsedeceğiz

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları  Sayfa 192 Cevapları 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Eskiden kullanılan ulaşım araçları ile ilgili yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Geçmiş dönemlerde ulaşımda iki çeşit hayvan kullanılırdı bunlar at ve eşek olup binek şekilde devam edilirdi. At arabaları devamlı kullanıldı savaşlarda dahi önemli bir yer sahibi olmuştur. Atın arkasında duran araba şeklinde tekerlikli araçlar hayvan gücü ile çekilerek hareket edilirdi.

Tekerleğin icadı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle beraber ulaşım konusunda ciddi kolaylıklar sağlanmış ve daha hızlı, güvenli bir ulaşım imkanına sahip olunmuştur.

İnsanların eskiden kullandığı ulaşım araçları şu şekildedir:

 • Kağnı
 • Fayton
 • Bisiklet
 • Buharlı Tren
 • Buharlı Otomobil
 • Sal
 • Sandal
 • Yelkenli – Kürekli Gemiler
 • Balonlar

2. Metnin başlık ve görselinden hareketle konusunu tahmin ederek arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bence bu metin “Kara Tren” adlı türkümüzden bahsediyor olabilir.

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları  Sayfa 193 Cevapları 

1. Etkinlik

A) Türküyü dinlerken not aldığınız kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

B) Anlamlarını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarından üç tanesini seçerek bunları birer cümlede kullanınız. 

 1. Bu işin akıbeti hiç hoş olmayacak gibi.
 2. Şehit olan askerimizin annesinin ağıtları yüreğimizi dağladı.
 3. Ufukta köyümüze gelen bir araç belirdi.

2. Etkinlik

A) Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metnin hikâyesinde hasret duyulan kişi kimdir?
Cevap: Babadır.

2. Dinlediğiniz türkünün hikâyesinde Osmanlı Devleti nasıl bir durumda anlatılmaktadır? Açıklayınız.
Cevap: Birçok cephede mücadele veren, asker ve mühimmat eksiği bulunan, yapılan savaşlarda büyük kayıpların verildiği, insanların üzgün ve çaresiz oldukları durumu anlatılmaktadır.

3. “Kara trenlerin kara haber getirmesi” ifadesi size neyi çağrıştırıyor? Anlatınız.
Cevap: O dönemdeki trenlerin rengi karadır. Yine o dönem mektuplar, gazeteler, haberler trenlerle taşınmaktadır. Savaş döneminde o trenlerle gelen ölüm haberleri nedeniyle kara trenlerin kara haber getirmesi düşüncesi vardır.

B) Dinlediğiniz metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.

1. “Kara Tren” türküsünün söz yazarı ve bestekarı kimdir?
2. Savaş zamanında en çok neye veya kime ihtiyaç duyulmaktadır?

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları  Sayfa 194 Cevapları 

3. Etkinlik

Öğretmeninizin dinleteceği bir türküden hareketle bu türkünün hikâyesini kurgulayarak aşağıya yazınız.

Bu etkinliği öğretmeninizin dinleteceği türkülere göre cevaplamalısınız.

Burçak Tarlası Türküsünün Hikayesi (Örnek)

Niksar köylerinden (S…)’li bir genç askere çağrılır ve İstanbul’a sevkedilir. Niksar’lı genç, sıhhatli, yanık yüzlü, esmer ve uzun kirpikli temiz bir Anadolu çocuğudur. İstanbul’da hafta izinini geçirdiği sıralarda genç ve aşık bir bayanla göz göze geliyor. O vakit ince peçe giyen kız, bu zarif delikanlıya karşı alâka duyuyor. Zeki Niksar’lı, kızın hem kendisini sevdiğini, hem de zengin olduğunu kolaylıkla anlıyor. Karşılaşmalar ilerledikçe konuşmaların konusu da genişliyor. Bu arada delikanlı, kıza kendisinin de zengin olduğunu, çiftlik, sürü ve emlak sahibi bulunduğunu mütevazi bir dille bildiriyor ve bu zenginlik bahsi üzerinde fazla durmuyor. Nihayet gel zaman, git zaman iki gönül birleşiyor. Bayan, zengin babasını ikna ederek köylü ile beraber zengin ümitler ve yaldızlı hülyalarla vapura biniyor. Uzun bir yolculuktan sonra Samsun üzerinden Tokat’a, buradan da Niksar’a gidiyorlar. Tokat-Niksar yolunda asker, kızın hayal sükutuna uğramaması için bazı yalanlar söylüyor. Fakat yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Zengin kız, duvarları tezekli, iki gözlü toprak bir evin karanlık odasına inince hakikatin sert ve soğuk yüzüyle karşılaşmış oluyor. Ama gönül de vermiştir. Delikanlıyı da sevmiştir. Babasının ne de olsa sözünü kırmıştır. Aile şerefi vardır. İşte bunlar gence alâka göstermekte devam etmesini mümkün kılıyor. Köyde boş durmak olur mu? İki el bir baş içindir. Toprak kendine gönül veren, üzerine eken insanlara meyvesini verir. Gelin hanımın da çalışması lâzımdır. İlk olarak kaynanası ve görümcesiyle birlikte tarlaya iniyor.

4. Etkinlik

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Görseldeki davranıştan hareketle bu davranışın kültürümüzdeki yerini ve önemini anlatacağınız bir konuşma yapınız.

Cevap: Görselde el öpme geleneği anlatılmaktadır. El öpmek, küçüklerin büyüklerine olan saygısını ifade eden bir davranıştır. Bayram ve akraba ziyaretlerinde aile büyüklerinin ellerinin öpülmesi adettir. Bazen yaşı kendisinden küçük olsa da toplumca itibar gören saygın kişilerin elleri de öpüldüğü görülebilir. Bu bilgilere göre konuşmanızı siz yapabilirsiniz.

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları  Sayfa 195 Cevapları 

5. Etkinlik

A) Size verilen başlıktan hareketle aşağıya bilgilendirici bir metin yazınız.

FARKLI KÜLTÜRLERİN BEŞİĞİ ANADOLU

Cevap:

Anadolu coğrafyası tarih boyunca insanlığın bir adası olarak bilinmiş ve kullanılmıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve coğrafyası mümbit arazilerden oluşan Anadolu’da birçok medeniyet kurulmuş, devletler baş göstermiş, savaşlar yapılmış ve barışlar ilan edilmiştir.

Anadolu, coğrafi olarak yaşam sürmeye elverişlidir. bu nedenle birçok farklı uygarlık Anadolu’da varlığını sürdürmüştür. Anadolu’da varlığını sürdüğün bu uygarlıkların da kültürleri arasında etkileşimler yaşanmış ve günümüzde farklı kültürlerin birleşiminden meydana gelmiş bir kültür oluşmuştur. Anadolu’da kültür çeşitliliğinin temelinde de bu vardır. Türklerin kültürüne olan bağlılığı da bu kültürün devamlı olarak genişlemesine neden olmaktadır.

Farklı kültürlerin adalet ve hoşgörü ile bir arada yaşadığı Anadolu coğrafyası herkesin kendini mutlu, huzurlu hissettiği bir yer olmuştur. Anadolu coğrafyası Medeniyetler Beşiği olarak bilinmektedir. Birçok medeniyet neşvünema bularak varlığını korumaya devam etmiştir.

B) Yazınızdaki yazım ve noktalama hataları ile anlam bütünlüğünü bozan ifadeleri öğretmeninizin yardımıyla belirleyerek düzeltiniz.

6. Etkinlik

Aşağıdaki kelimeleri ilgili başlıkların altına örnekteki gibi yerleştiriniz.

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları  Sayfa 197 Cevapları 

A) Haritadaki illerin adlarını, kitabınızın sonundaki Türkiye haritasından yararlanarak harita üzerine yazınız.
Cevap: İllerin adlarını haritaya bakarak yazabilirsiniz.

B) Bu haritaya göre, aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

1. Ankara’dan İzmir’e trenle gitmek isteyen bir kişi Eskişehir, Afyon ve Uşak illerinden geçmek zorundadır.
2. İstanbul’dan Sivas’a trenle yolculuk yapmak isteyen bir kişinin geçeceği üç il şunlardır: Bilecik, Ankara, Yozgat
3. Kars – Elâzığ arasında trenle yolculuk yapan bir kişi, Malatya’dan hemen önce Sivas ilinden geçmek zorundadır.
4. Gaziantep – İstanbul arasında trenle yolculuk yapan bir kişi Konya’dan sonra Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli illerinden geçmek zorundadır.
5. Ankara’dan Afyonkarahisar’a trenle gitmek isteyen ve Yüksek Hızlı Tren’e de binmek isteyen bir kişi hangi illerden geçmelidir? Kişinin kullanacağı yolu tarif ediniz. Tarifinizi yaparken “önce, sonra, daha sonra, ardından” gibi ifadeleri kullanmaya çalışınız. Ankara’da Yüksek Hızlı Tren’e binen kişi öncelikle Eskişehir’e gitmelidir. Daha sonra burada Standart Tren Hattı’nı kullanarak Afyonkarahisar’a gitmelidir.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.

1. Sivas’ta yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapmalıdır?
Cevap: Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir

2. Konya’da yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Mustafa Kemal Atatürk’ün 4 Eylül 1919 tarihinde topladığı kongrenin binasını ziyaret etmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapmalıdır?
Cevap:  Ankara, Kırıkkale, Yozgat

3. Afyonkarahisar’da yaşayan ve tren yolculuğu yaparak Elâzığ’ı görmek isteyen bir kişi hangi illerden geçerek yolculuk yapabilir?
Cevap: Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Malatya.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yaşadığınız çevrede en fazla ilgilenilen spor dalı ile ilgili araştırma yapınız.
Cevap: Futbol

Futbol hakkında araştırma yazısı:

Çağımızın en yaygın ve bilinen sporudur. Futbol sözcüğü köken olarak İngilizce “ayak topu” anlamına gelen “football” sözcüğünden gelir. Kökenleri oldukça eskiye dayanır. Ancak ilk olarak hangi ülkede oynandığı bilinmemektedir. Orta Çağda İngilizlerin ve Fransızların futbola benzer oyunlar oynadığı bilinmektedir. Bununla birlikte, bundan daha önce Çin’de de ayakla oynanan bir top oyunu olduğu kanıtlanmıştır.
18. yüzyıl, futbolun geliştiği ve bir spor dalı olarak ilgili kurallarının belirlendiği bir dönemdir. 19. yüzyılın başında özellikle İngiltere’de yaygınlaşmış, daha sonra tüm dünyada izlenmesi ve yapılması en sevilen spor dalı olmuştur.

Futbol on birer kişilik iki takım arasında oynanır. Her takımın 5 tane yedek oyuncusu vardır. 100-110 metre boyunda 65-75 metre eninde çim ya da toprak bir sahada oynanır. Takımların hedefi topu karşı takımın kalesinden içeri sokmaktır. Buna gol denir. Kalelerin boyu 244 cm; eni de 732 cm’dir.

Futbol kırk beşer dakikalık iki devre hâlinde oynanır. Devre arasında oyuncular 15 dakika dinlenir. Oyun sırasında oyuncuların topa elle müdahalesi yasaktır; yalnızca, takımların kalesini koruyan ve kaleci olarak adlandırılan oyuncular topa elle dokunabilir.

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları için Tıklayın!Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

 1. YAhya dedi ki:

  Hangi irem

 2. Yaren nur yalancı dedi ki:

  İyiki yazmışlar

 3. Buse dedi ki:

  Arkadaşlar kendi cümlelerimizle yapabiliriz fakat yapamadığımızda burdan bakabiliriz bu arada çok teşekkürler ödevimi yaptım☺

 4. mert salih demir dedi ki:

  teşekkürler yazdığınız için çok yardımcı oldu .

 5. Lale Eker dedi ki:

  Odev ordan yapilmaz. Okuyup kendi cumlerinizle yazınız. Kopya kabul edilir.

 6. Seher dedi ki:

  ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

 7. EREN dedi ki:

  Bende artık derslerimi buradav yapacağım

 8. MUSTAFA dedi ki:

  Dersime yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim

 9. Okul dedi ki:

  Çok sağolun ya

 10. Anonim dedi ki:

  Çok sağolun ya

 11. İrem dedi ki:

  Bayıldım

  1. Anonim dedi ki:

   Hangi irem

  2. Yaren nur talacı dedi ki:

   Hangi irem yanlış anlıya bilirler

 12. elif dedi ki:

  çok güzelmiş çok teşekkür ederim.

 13. ilayda dedi ki:

  Çok güzel derslerimi artık burdan yapabiliyorum

  1. Anonim dedi ki:

   Aynen bende çok beğendim

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.