Web Sitemize Hoşgeldiniz, 10 Ağustos 2020

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları “Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz” Cevapları


Şimdiki Yazımızda “7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları “Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz” Cevapları Sayfa 158, 159, 160, 161, 162, 163″ Konusundan Bahsedeceğiz

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 158 Cevapları  

■ Sizce geçmişten günümüze toprak niçin bu kadar çok önemlidir?
Cevap: Toprak bütün canlılar olduğu gibi insan hayatında da çok önemli bir yere sahiptir. Toprağı önemsemek için toprakla uğraşan bir çiftçi olmak gerekmiyor. Şehirde yaşayan hiç toprak görmeyen bir kişi olsak bile hayatın en önemli unsuru topraktır. Market aldığımız gıdaların, toprak olmasa hiçbirinin alamaz beslenemezdik. Toprağın hayatımızda oynadığı en önemli rol, bize yaşamamız için gıda sağlamasıdır. Toprak bir ekosistemin parçası olarak, üzerinde yaşayan canlıları besler ve korur. Gözümüze toprak bütün dünyayı kaplayan çok büyük ve geniş görünse de, aslında toprak, gezegenimizi kaplayan, ince bir tabakadır. Bu tabakaya iyi bakmalı ve onu iyi korumalıyız.

■ Toprağın bize sağladığı faydaları örneklerde olduğu gibi yazınız.
1. Ham maddedir.
2. Tarım faaliyetinin kaynağıdır.
3. Besin ihtiyacı karşılanır.
4. Yağmur sularını emer.
5. İçerisinde solucan gibi sürüngenler yaşayabilir.
6. Ölülerimizin cesetleri toprağa gömülür.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 159 Cevapları  

Mete Han’ın kendine ait eşyaları vermeyi kabul etmesine rağmen vatan toprağını kesinlikle vermek istememesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Söyleyiniz.

Cevap: Çünkü, kişisel eşyaların bir önemi yoktur, asıl önemli olan vatandır gerisi teferruattır. Kişisel mal mülk gelir geçer ama vatan toprağı bir kez elden gitti mi bir daha geri gelmez. Bu yüzden vatan toprağından bir karış dahi olsa verilemez.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 160 Cevapları  

Sizce Friglerin tarımla ilgili bu kadar ağır cezalar koymalarının sebebi ne olabilir? Tartışınız.
Cevap: O zamanlarda saban ve öküz acayip değerliydi ve onlara verilen zarar insanların kolunun kesilmesi veya idam edilmesi ile sonuçlanıyordu. Tarıma verilen değerden dolayı da diyebiliriz.

Feodalite yönetiminde uygulanan toprak rejimini insan hakları açısından değerlendiriniz. Feodalite toprak sisteminin insan haklarının hangi ilkelerine aykırı olduğunu söyleyiniz.
Cevap: Köylülerin toprakla alınıp satılması, insan haklarına aykırıdır. İnsan canı, para veya herhangi bir mal uğruna alınıp satılamaz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 161 Cevapları  

Tımar sisteminin faydaları nelerdir? Örnekte olduğu gibi sıralayınız.
Cevap:
Askerin ihtiyacını karşılamaktır.
Devletin maaş yükü azalmıştır
Devlet, üretimi denetim altına alarak sü­rekliliğini sağlamıştır
İkta verilen bölgelerin güvenliği sağlanmıştır. Böylece devlet otoritesi korunmuştur.
Göçebe yaşayan Türkmenler, yerleşik hayata geçmiştir.

Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti’ni hangi alanlarda olumsuz etkilemiş olabilir? Söyleyiniz.
CevapEkonomik olarak devlet zarar görmüştür. Tarım üretimi azalmış, buna bağlı olarakta vergi gelirleri azalmıştır. Siyasi olarak tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde devlet otoritesi zayıflamıştır. Askeri olarak Osmanlı ordusu zayıflamıştır. Tımarlı sipahilerin sayısı azalmıştır. Sosyal olarak vergilerini ödeyemeyen çiftçiler toprağı terk ederek şehirlere göç etmiştir. Böylece şehirlerde işsizlik ve asayiş sorunları ortaya çıkmıştır.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 162 Cevapları  

Sıra Sizde: Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıda adı geçen çiftlikleri açmasının sebeplerini tartışınız.
CevapTürkiye İktisat Kongresi açılış konuşmasında siyasi hürriyetin ancak ekonomide güçlü olmakla sağlanabileceğini vurgulamıştır. Mustafa Kemal Atatürk saban–kılıç karşılaştırması yaparak ülke için hayati önem taşıyan sembolün saban olduğunu belirtmiştir. Bu bilgilerden hareketle Atatürk’ün ülke tarımı ve ekonomisinin gelişiminde örnek olması adına bu çiftlikleri açtığını söyleyebiliriz.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Sayfa 163 Cevapları  

Sıra Sizde: Günümüzde tarımı destekleyen çok sayıda kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşların amaçlarını araştırarak örnekte olduğu gibi verilen boşluklara yazınız.

Cevap

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı:

 • Ülkemizde yetişen bitkisel ürünlerin geliştirilmesine yardım etmek
 • Ülkemizde üretilen hayvansal ürünlerin gelişimine yardım etmek
 • Tarım politikalarını belirleyip plan ve program hazırlamak
 • Tarım sektörünü geliştirmek ve daha iyi pazar olanakları sunulmasına yardım etmek
 • Ülkede ki toprak ve su kaynaklarını muhafaza etmek ve bu kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak
 • Çiftçiyi bilinçlendirmek ve çiftçiye üretim konusunda destek vermek

Devlet Su İşleri:

 • Baraj yapımı,
 • Taşkın koruma,
 • Sulama,
 • Bataklık alanların ıslahı,
 • Hidroelektrik enerji üretimi,
 • Akarsularda islahat yapmak ve icap edenleri seyrüsefere elverişli hale getirmek,
 • Bu işlerle ilgili her türlü etüt, proje ve inşaatları yapmak veya yaptırmak,
 • Bu tesislerin işletme, bakım ve onarımlarını sağlamak,

Toprak Mahsulleri Ofisi:

 • Gerek görülen durumlarda faaliyet konularına giren ürünleri ve bu ürünlerin mamullerini dış piyasalardan satın almak,
 • Yurt içinden satın aldığı ürünlerin ve bunların mamullerinin dış piyasalarda sürümünü sağlamak için her türlü işlemleri yapmak ve gerekirse bunları yurt dışına satmak,
 • Buğdayı Bakanlar Kurulu tarafından verilen görev çerçevesinde, önceden belirlenmiş olan kalite gruplarına göre ilan edilecek fiyatlarla satın almak,
 • Faaliyet konusuna giren ürünlerin muhafaza, kurutma, temizleme, ilaçlama ve kalibrasyon işlerini yapmak,
 • Umumi Mağazacılık faaliyetlerinde bulunmak,
 • Mevcut ve bundan sonra devreye girecek silo veya diğer depolama tesislerini işletmek,
 • Faaliyet konuları ile ilgili yatırım, etüd, araştırma, fizibilite ve projeler ile gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve/veya yaptırmak,

Ziraat Bankası:

 • Satılması mümkün olan gayrimenkul rehini ve kuvvetli kefalet karşılığında çiftçiye kredi kullandırmak,
 • Faiz karşılığında tevdiat kabul etmek,
 •  Ziraat’e ilişkin sarraflık ve aracılık işleri yapmak olarak belirlenmiştir.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

 1. Ragsvg dedi ki:

  İnsan hakları!

 2. Argouont dedi ki:

  Merhaba bunları ders kitabının Mersin’e siğdireceğiz ?
  Veee
  Birde kolay gelsin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.