Web Sitemize Hoşgeldiniz, 28 Ocak 2020

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 15-16-17-18-19-20 Cevapları Nev Kitap Yayınları


Bu Sayfada 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Nev Kitap Yayınları Sayfa 15-16-17-18-19-20 Cevaplarını Paylaştık.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Nev Kitap Yayınları Sayfa 15 Cevabı

Etkinlik

Kuran’ı Kerim Mealinden Al-i İmran Suresi 191. ayet, Bakara Suresi 29. ayet, En’am Suresi 96. Ayet ve Zuhruf Suresi 11. ayeti bulunuz.Bu ayetlerde nelerin bir ölçü içerisinde yaratıldığını belirleyerek arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Al-i İmran Suresi 191. ayet: “Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru!”

Bakara Suresi 29. ayet: “Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları, yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O’dur ve O, her şeyi hakkıyla bilmektedir.”

En’am Suresi 96. ayet: “Sabahı aydınlatan O’dur. Ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alîm olan Allah’ın takdiridir.”

Zuhruf Suresi 11. ayet “Gökten ölçülü olarak su indiren de O’dur. Bununla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız.”

 • Cevap: Bu ayetlerde göklerin ve yerin, sabahın, gecenin, güneş ve ayın, yağmurun yağmasını bir ölçü içerisinde yaratıldığına yer verilmiştir.

Etkinlik

Allah’ın evrende her şeyi belli bir ölçü ve denge içinde yaratması insana ve diğer canlılara ne gibi yararlar sağlamaktadır. Arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap: Evrende bir düzenin olması, var olan her şeyin belirli bir ölçüye göre, belirli bir düzen içinde ve bir amaca bağlı olarak yaratıldığını kavratır. Bu durum bizim Allah’ın varlığını, birliğini, gücünü kudretini görmemizi sağlar. Çevremizde gördüğümüz bu delillerden hareketle bilinçli bir mümin haline gelmemize yardımcı olur.
 • Allah’ın evrendeki her şeyi bir ölçü ve denge içinde yaratması yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi adına çok önemlidir. Böyle bir ölçü ve düzen olmasaydı canlı yaşamı son bulurdu.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Nev Kitap Yayınları Sayfa 16 Cevabı

Etkinlik

Sizce Kuran’da, Evrendeki Ölçü ve Düzenin Bozulmaması Hangi Nedenlerle İstenmektedir? Arkadaşlarınızla örnekler bularak tartışınız.

 • Cevap: Evrende mükemmel bir ölçü ve düzen vardır. Bu ölçü ve düzenin bozulması dünya hayatını ve canlı yaşamını tehlikeye sokacaktır. Bu yüzden ölçü ve düzenin bozulmaması istenmektedir.

Düşünelim

Yasa nedir? Evrenin yasaları ifadesi sizde hangi anlamları çağrıştırmaktadır? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

 • Cevap: Yasa, doğa olaylarının bağlı göründükleri ve dışına çıkamadıkları düzene verilen addır. Evrenin yasaları bende; fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları çağrıştırıyor. Mesela; yağmurun yağması, gecenin ve gündüzün, mevsim ve yılların oluşması, ısınan suyun buharlaşması gibi olaylar Allah’ın koyduğu fiziksel yasaların bir sonucudur.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Nev Kitap Yayınları Sayfa 17 Cevabı

Etkinlik

Siz fiziksel yasalardan hangilerini biliyorsunuz? Fiziksel yasalarla evrendeki düzen arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap:

Suyun kaldırma kuvveti, suyun buharlaşması, hava basıncı, yerçekimi vb. konular fiziksel yasalarla ilgilidir. Allah, yeryüzünde yaşamın mümkün olabilmesi için, varlıklar arasındaki düzeni sağlayan fiziksel yasaları koymuştur. Evrensel olan bu yasalar; doğal dengeyi korur, evrendeki ölçülü yaratılışın devamını sağlar. Böylece evrende yaşama ortamı oluştururlar.

Etkinlik

Arkadaşlarınızla, insanların ölçü ve dengesini bozduğu bir biyolojik yasa bulunuz. Bu yasanın çiğnenmesi dünyamıza ve insanlara hangi zararları vermiştir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

 • Cevap: Canlı yaşamının sona ermesi bir biyolojik yasadır. Ancak insanların canlılara zarar vererek canlı yaşamını tehlikeye atmaları biyolojik yasaya aykırıdır. Mesela, bir yerdeki kurbağaların neslinin tüketilmesi çekirgelerin çoğalmasına ve böylece hem dengeyi bozmaya hem de insanların bu durumdan olumsuz etkilenmesine neden olur.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Nev Kitap Yayınları Sayfa 18 Cevabı

Etkinlik

Toplumsal yasaların, fiziksel ve biyolojik yasalardan fark ve benzerlikleri nelerdir? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

 • Cevap

Toplumsal yasalar; toplumsal olaylar arasında var olan sebep – sonuç ilişkisini gösteren yasalardır . Örneğin; sanayileşmenin artması ve tarımsal üretimin azalmasıyla köyden kente göçün hızlanması gibi.

Toplumsal yasalar da Allah’ın çizdiği bir kaderdir. Toplumlar Allah’ın ortaya koyduğu toplumsal yasaya göre doğar, gelişir, geriler ve yok olurlar. Toplumsal yasalar insanların sorunlarını çözmeye yönelik olan insanlar tarafından oluşturulmuş yasalardır. Ancak fiziksel ve biyolojik yasalar evrenin sorunlarına yöneliktir. Bu yasalar insanların yazmış veya çizmiş oldukları değil dünyanın var olmasından bu yana olan yasalardır. Örnek gece-gündüz oluşumu gibi.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Nev Kitap Yayınları Sayfa 19 Cevabı

Etkinlik

“…şüphesiz ki bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe allah onların durumunu değiştirmez” Ra’d Suresi 11. ayet

Bu ayette Allah’ın insana yüklediği toplumsal sorumluluk nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap:

Yüce Allah’ın baştan beri uyguladığı bir yasa vardır ki,bu yasa genel ve geçerlidir. Kimse için ayrıcalıklı olmadığı gibi, belirli bir bölgedeki insanlara da münhasır değildir. Bu yasa değişimin yasasıdır. Değişimin hangi yönde olursa olsun meydana gelmesi ancak onların kendi elleri ile yaptıklarından neşet etmesidir. Bu durumda bir değişim ya da dönüşüm söz konusu ise bu o toplumun ve bireylerinin kendi elleri ile yaptıklarından sonucu olarak verilir.

Düşünelim

İrade ne demektir? Neleri seçme ve seçmeme hakkına sahipsiniz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

 • Cevap: İrade, seçmek, istemek, yönelmek, tercih etmek ve karar vermektir. Diğer bir ifadeyle irade; insanı iki şeyden birini yapmayı tercih etmeye ve tercin ettiği şeyi yapmaya yönlendiren güçtür.
  Bir yiyecek alacağım zaman hangi yiyeceği almayı seçme hakkına sahibim. Sınıf başkanımızı seçme hakkına sahibim. Ancak anne babamı seçme hakkıma sahip değilim.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Nev Kitap Yayınları Sayfa 20 Cevabı

Etkinlik

Yukarıdaki olayı insanın iradesi ve kader arasındaki ilişki açısından arkadaşlarınızla yorumlayınız.

 • Cevap: Allah insana bir irade vermiştir. Yine Allah yapıp ettiğimiz her şeyden haberdardır. Allah’ın bizim yapacaklarımızı bilmesi ve bu bilgiyi kader defterimizde yazması; ilimdir. Bu ilim, malum olan bizim fiillerimize ve yapacaklarımıza tâbidir. Yani biz cüz’i irademizle fiil yapacağımız için ve Allah da bizim yapacağımızı ezelî ilmi ile bildiği için Allah öyle yazmıştır.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

Henuz yorum yapilmamis.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.