Web Sitemize Hoşgeldiniz, 13 Aralık 2019

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Babamın Vasiyeti Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Babamın Vasiyeti Cevapları Dörtel Yayınları Sayfa 92, 93, 94, 95, 96

1. Etkinlik

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol etmek için Türkçe Sözlük’ten yararlanınız. Daha sonra bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Rüştiye: Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu.
Cümle: İlkokulu bitirince mahallesindeki rüştiyeye kayıt yaptıracakmış.

Teorem: Kanıtlanabilen bilimsel önerme.
Her geçen gün ortaya yeni teoremler atılıyor.

Menetmek: Yasak etmek, yasaklamak, engel olmak.
Annesi, sokağa çıkmasını menetmiş.

Mektep: Okul
Cümle: Aşağı köydeki mektebe gidecekmiş.

2. Etkinlik

Aşağıdaki kelimelerin harfleri karışık olarak verilmiştir. Kelimelerin doğru biçimlerini altlarına yazınız. Sonra bu kelimelerle anlamlı bir cümle kurunuz
İB: Bir
TİDEŞİĞ: Değişti
ELİ: İle
ELMAH: Hamle
HUMRU: Ruhum
RAYAICTI: Yaratıcı
BİREDENRİB: Birdenbire

Ruhum yaratıcı bir hamle ile birdenbire değişti.

3. Etkinlik

Aşağıda, bir insanın mutluluğunu ifade edebilecek kelimeler verilmiştir. “Mutluluk” kavram alanına giren bu kelimelerin ortak ve birbirinden farklı yönlerini belirleyiniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını yazınız.

sevinç neşe şakrak eğlenmek kahkaha atmak haykırmak şen gülmek coşku çığlık atmak

Ortak yönleri: Bu kelimelerin tamamı mutluluk duygusu öncesi ve sonrasında ortaya çıkan durumlardır.
Farklı Yönleri: Bazılarında duygu dışarıya yansıtılırken bazılarında duygu içte yaşanır. Bir de bazılarında ses çıkarılırken bazılarında ses çıkarılmaz.

Anlamları

sevinç: İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku.
neşe: Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç.
şakrak: Şen, neşeli, hayat dolu bir biçimde.
eğlenmek: Neşeli, hoşça vakit geçirmek.
kahkaha atmak: Yüksek sesle gülmek.
haykırmak: Telaş, şikâyet vb. sebeplerle yüksek sesle bağırmak.
şen: Yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden.
gülmek: İnsan, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genellikle sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak.
coşku: Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
çığlık atmak: Kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkararak acı acı bağırmak.

4. Etkinlik

Okuduğunuz metni siz yazsaydınız metne hangi başlığı koyardınız?
Metne, Namık Kemal’in izinden” başlığını koyardım.

5. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

6. Etkinlik

Öğrendiklerinizden yararlanarak Namık Kemal’in biyografisini yazınız.

Namık Kemal’in Hayatı

Namık Kemal 1840 yılında Tekirdağ’da doğdu. Annesi vefat edince vali yardımcısı dedesi Abdüllatif Paşa’yla Afyonkarahisar, İstanbul ve Bulgaristan’a gitti. İstanbul’a döndüğünde çeşitli devlet kademelerinde görev aldı. Encümen-i Şuara toplantılarına katıldı. Kısa sürede de şairliği sanat çevrelerinde duyulmaya başlandı.

Namık Kemal, Şinasi’yle tanışarak sanata bakışı değişti ve yeni edebiyatın savunucularından oldu. Tasvir-i Efkâr gazetesinde yazan sanatçı, Şinasi yurt dışına gidince gazeteyi kendisi çıkarmaya başladı. Yeni Osmanlılar Cemiyetine girmesi sonucu Erzurum’a sürgüne gönderilmek istendi. Ama o, Ziya Paşa’yla Paris’e kaçtı. Oradan Londra’ya geçerek Hürriyet gazetesini çıkardılar. Şinasi konularda yazmaması şartıyla İstanbul’a geri döndü. İbret gazetesinde yazdıklarından dolayı Gelibolu, Magosa, Midilli, Rodos ve Sakız adalarına sürgüne gönderildi.

Namık Kemal 1888 yılında Sakız Adası’nda hayata gözlerini kapadı.

7. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Bu cümlelerde kısa çizginin ara söz veya ara cümleyi belirtmek için kullanıldığı yerleri örnekteki gibi bulunuz. Kısa çizginin, hangi amaçla kullanıldığını cümleleri örnekte olduğu gibi tamamlayarak belirleyiniz.

8. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini yanda verilen kelimelerden uygun olanıyla tamamlayınız. Yazdığınız kelime, cümlenin hangi ögesi oldu? Belirtiniz.

Hayatımın on dördüncü kışına yeni giriyordum. – Zarf Tümleci
Sen bu adamın arkasından gideceksin. – Yüklem
Ablam sabahleyin okula çok neşeli gitti. – Özne/Zarf Tümleci
Tahsin büyük salonda mektup yazıyordu. – Dolaylı Tümleç
Bu kitabı dün kütüphaneden aldım. – Zarf Tümleci
Orhan kitabı Özge’den almış. – Belirtili Nesne

9. Etkinlik

a. Aşağıdaki cümlelerde vurgulanan kelimeleri bulup yazınız.

Sütü dolaba koydun mu? → dolaba
O kitaptan ben de aldım. → ben de
Sabahleyin erken geliriz. → erken
Annem ve babam okula gitti. → okula
Teyzemin bileziği kaybolmuş. → bileziği

b. Aşağıdaki cümlelerde vurgu hangi kelimelerdedir? Bu kelimelerin altını çiziniz. Sonra bu cümleleri, vurgulu olan kelimelerin yerini değiştirerek yeniden kurup yazınız.

Öğretmen Ali’yi tahtaya kaldırdı.
Öğretmen tahtaya Ali’yi kaldırdı.

Babam bana Namık Kemal’i anlattı.
Babam Namık Kemal’i bana anlattı.

Annem yarın trenle İzmir’e gidecek.
Annem yarın İzmir’e trenle gidecek.BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

Henuz yorum yapilmamis.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.