Web Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Aralık 2019

Eşarilik Ve Maturidilik Nedir? Kısaca


Şimdiki Yazımızda Eşarilik Ve Maturidilik Nedir? Kısaca Konusundan Bahsedeceğiz

İtikat; Sözlükte “inanmak, doğruluğuna kalben kararlı olmak, gönülden tasdik ederek inanmak ve zihnin kesin olarak hüküm verdiği şey” anlamına gelir.

İtikadi mezheplerden olan Eşarilik ve Maturidilik mezhepleri hakkında kısa bilgi;

Eş’ariyye: Akaid konusunda Ebü’l-Hasan Ali b. İsmail el-Eş’arî’nin görüşlerini be­nimseyen Ehl-i sünnet mezhebine verilen isimdir. Eşarîlik H.4. ve 5. yüzyıllarda gelişen ve temelde Mutezilenin akılcı kelamına karşılık oluşan bir kelam (dini düşünce) ekolünün adıdır. Mezhebin kurucusu olan İmam Eş’ari, hicri 260 (873) yılında Basra’da doğmuş ve hicri 324 (936) yılında Bağdat’ta ölmüştür. İmam Eş’arî’nin fıkıhta Şafiî mezhebine bağlı olması ihtimali kuvvetlidir.

Matüridîlik, ünlü Türk bilgini Matüridî’nin, Hanefî Mezhebi nin kurucusu İmam-ı A’zam ‘ın açtığı yoldan yürüyüp, aklı ön plâna alarak geliştirdiği inanç sistemidir. İmam Mâtürîdî yaklaşık hicri 238 (852) yılında Türkistan’da Semerkant şeh­rinin bir köyü olan Mâtürîd’de doğmuştur. Eserlerinde Ehl-i sünnet’in temel prensiplerini hem âyet ve hadislerle hem de aklî delillerle savunmuş, özellikle Mu’tezile ve Şîa’nın görüşlerini tenkit etmiştir. Hicri 333 (944) yılında Semerkant’ta vefat et­miştir.BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

Henuz yorum yapilmamis.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.