Web Sitemize Hoşgeldiniz, 10 Aralık 2019

Geleneksel El Sanatları Çarşısı Metni Etkinlikleri Cevapları (7. Sınıf-Dersdestek Yayıncılık)


Şimdiki Yazımızda “7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık “Geleneksel El Sanatları Çarşısı Metni” Etkinlikleri Soruları ve Cevapları Sayfa 225, 228, 229, 230, 231” Konusundan Bahsedeceğiz

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 225  

Metne Hazırlanalım

Geleneksel el sanatları deyince aklınıza hangileri geliyor?
Cevap: Minyatür, tezhip, sepetçilik, çinicilik, ebru ve buna benzer sanatlar geliyor.

Bir el sanatı ile uğraşmak isteseydiniz hangi el sanatını seçerdiniz? Niçin?
Cevap: Ebru sanatı ile uğraşmak isterdim. Ebru sanatının verdiği huzurla farklı dünyalara yol almak için bu sanatı seçerdim.

Konuşalım

Aşağıda görselleri verilen el sanatlarının adlarını noktalı yerlere yazınız. El sanatları hakkında bildiklerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Okuyalım

➜ “Geleneksel El Sanatları Çarşısı” metnini noktalama işaretlerine dikkat ederek not alarak okuma yöntemiyle sessiz okuyunuz. Metinde önemli gördüğünüz yerleri not alınız ve aldığınız notları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 228  

Söz Varlığım

“Geleneksel El Sanatları Çarşısı” metninden alınan aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

Aşağıda okuduğunuz metinde geçen cümleler verilmiştir. Cümlelerde bulunan deyimlerin altlarını çizerek bu deyimlerin cümleye kattığı anlamları yazınız.

Bursa’daki Balibey Hanı’nın “Geleneksel El Sanatları Çarşısı”ndaki atölyeler de 15. yüzyılda inşa edilen hana hayat veriyor.
anlamı:  Canlılık vermek, canlandırmak.

Bu ve bundan sonraki kattaki odalar günümüzde artık tüccarları değil, çeşitli el sanatları atölyelerini ve onların ziyaretçilerini konuk ediyor.
anlamı: Birini evinde bir süre ağırlamak.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 229  

Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili kelimelerin metinde kullanılan anlamlarına dikkat ediniz. Bu kelimeleri farklı bir anlama gelecek şekilde cümlede kullanınız.

Anlayalım – Cevaplayalım

Aşağıdaki soruları “Geleneksel El Sanatları Çarşısı” metnine göre cevaplayınız.

1. Yazarın “Nesiller ve yöntemler değişiyor olsa da birçok sanat dalı yüzyıllardır hayatımızı renklendirmeye devam ediyor.” düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?
Cevap: Evet, katılıyorum. Sanat her dönemde toplumlar için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Günümüzde de bu durum aynı şekilde devam etmektedir.

2. Doğadaki tüm renkler insanların yüreği ve emeğiyle yoğrulup hangi malzemelerle sanat eserine dönüşüyor?
Cevap: Su, taş, toprak, ağaç, maden, deri, pamuk gibi malzemelerle dönüşüyor.

3. Balibey Hanı’nın özellikleri nelerdir?
Cevap: 15. yüzyılda Niğbolu Sancak Beyi Hamza Bey’in oğlu Bali Bey tarafından kent dışından gelen tüccarlara hizmet etmesi amacıyla yaptırılmıştır. İçerisinde “Geleneksel El Sanatları Çarşısı” bulunmaktadır. Üç katlıdır. Avlusunun çevresindeki tüm katlar revaklı bir düzenlemeyle tasarlanmıştır.

4. Yazar, Balibey Hanı’nı gezerken Atatürk’ün hangi sözünü hatırlıyor? Neden?
Cevap: Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünü hatırlıyor.

Katılıyor muyum ?

“Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur. Sanatkâr, aşkı çizemez belki ama aşk ile çizer.” düşüncesine katılıyor musunuz? Düşüncelerinizi sebepleriyle açıklayınız.
Cevap: Bu söze kısmen katılıyorum. Bir kimsenin sanatçı olabilmesi için o sanat yeteneklerine doğuştan sahip olması gerekmez. Kişi, çabası sayesinde sanat icra edecek yeteneklere de sahip olabilir. “Sanatkar aşkı çizemez belki ama aşk ile çizer” sözüne katılıyorum. Çünkü, sanatkarı sanatkar yapan içindeki şevk ve aşktır.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 230  

Doğru mu, Yanlış mı?

“Geleneksel El Sanatları Çarşısı” metniyle ilgili aşağıda verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” kutucuğunu işaretleyiniz.

Özetleyelim

➜ Okuduğunuz metnin özetini yapınız.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 231  

Düşüncelerimizi Yazalım

Geleneksel el sanatlarının “sanat” kavramı içindeki yeri nedir? Açıklayınız.
Cevap: Sanatın en güzel örneklerini, geleneksel el sanatlarında görmek mümkündür.Geleneksel el sanatları, sanat kavramı içerisindeki “Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım” tanımını karşılamaktadır. El sanatları toplumumuzun zevkini ve kültürünü yansıtmaktadır.

Geleneksel el sanatları nesiller arasında bir kültür taşıyıcısı olarak nitelendirilebilir mi? Niçin?
Cevap: Evet, nitelendirilebilir. Geleneksel el sanatları geçmişten geleceğe uzanan bir köprü konumundadır. Babadan oğla veya ustadan çırağa geçerek gelecek nesillere aktarılır. El sanatları, nesilden nesle aktarıldıkça, kültürümüzde bu sanatlarla birlikte sonraki nesillere aktarılmış olur.

Geleneksel el sanatlarının devamlılığını sağlamak için neler yapılabilir?
Cevap: Geleneksel el sanatlarını teşvik edici programlar düzenlenmeli, okullarda geleneksel el sanatları dersleri verilmelidir.

Türkülerde ve Mânilerde Geleneksel El Sanatları

Aşağıdaki metinlerden hareketle geleneksel el sanatlarının farklı edebî türlere konu olmasını sanatın toplum içindeki yeri açısından yorumlayınız

Geleneksel el sanatları toplumda önemli bir yere sahiptir. Sanat eserlerinde insanların duygu ve düşünceleri eserlere yansıtılırken aynı zamanda toplumların kültürleri, tarihleri ve yaşayışları yansıtılır. İnsanlar duygu ve düşüncelerini bu sanat eserleri dile getirirler. Sanat eserlerinin edebi türlere konu olması sanatın toplum içerisindeki önemini gösterir.

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları için Tıklayın!Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

  1. ZİLAN dedi ki:

    BU SORUNUN CEVABI.

  2. İbrahim lama dedi ki:

    çok yardımcı oldu teşekkürler başarınızın devamını dileri

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.