Web Sitemize Hoşgeldiniz, 13 Ağustos 2020

Geri Kazanım Metni Etkinlikleri Cevapları


Şimdiki Yazımızda “6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı EKSEN Yayıncılık Etkinlikleri Soruları ve Cevapları Sayfa 143, 144, 145, 146, 147, 148” Konusundan Bahsedeceğiz

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 143 

1. Etkinlik

Aşağıdaki görsellerle verilmek istenen mesajın ne olduğunu açıklayınız.

Bazı maddeleri çöp olarak görmemeli, geri dönüşüm yoluyla tekrar kazanmalıyız.

2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• “Geri kazanım” sözünü daha önce duydunuz mu? Bu sözün anlamını biliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Evet, daha önce bu sözü duymuştum. Geri kazanım,kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır.

• Evde ya da okulda neleri çöpe atıyorsunuz? Her şeyi çöpe atmak doğru mu? Açıklayınız.
Cevap: Şişeleri, kartonları, pilleri ve daha birçok maddeyi çöplere atıyoruz. Her şeyi çöpe atmak doğru değildir. Çünkü, bazı maddeler geri dönüştürülerek geri kazanılır.

• Sizce satın aldığımız, kullandığımız ürünlerden hangileri geri kazanılabilir özelliktedir?
Cevap: Cam, kağıt, alüminyum, plastik, piller vs.

3. Etkinlik

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Metinde, geri dönüşüm yapılabilen maddelerden bahsediliyor olabilir.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 145 

4. Etkinlik

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

a. Sizce “Geri Kazanım” adlı metinde, niçin bazı cümleler koyu, bazıları da altı çizili yazılmış olabilir?
Cevap: Cümlelere dikkat çekmek ve önemli olduklarını belirtmek için böyle yazılış olabilir.

b. Cümleleri “koyu ya da altını çizerek yazmaya” aynı amaç için başvurulduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Evet, söylenebilir. Çünkü, cümlelerin önemli olduğuna dikkat çekmek için böyle bir şey yapılmıştır.

c. Cümleleri “koyu yazma” ve “altını çizerek yazma” yöntemlerinin her ikisinin de “bir metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri” olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap:  Evet, söylenebilir.

ç. Cümleleri “koyu yazma” ve “altını çizerek yazma” yöntemlerinden başka “metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri” biliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Önemli yerler farklı renkte yazılarak dikkat çekilebilir.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 146 

5. Etkinlik

Aşağıda, tarımda kullanılan ilaçların ambalajlarının oranını gösteren bir grafik yer almaktadır. Verilen grafikten hareketle, soruları sözlü olarak cevaplayınız.

a. Tarım ilaçları ambalajlarının üretiminde en çok kullanılan malzeme hangisidir?
Cevap:  Plastik ambalaj kullanılmaktadır.

b. Kâğıt – karton ambalaj oranı, hangi iki ambalaj malzemesinin oranlarının toplamına eşittir?
Cevap: Cam ve metal ambalajın toplamına eşittir.

c. Tarım ilaçları ambalajlarının üretilmesinde kullanılan malzemelerden hangilerinin geri dönüşümü mümkün malzemeler olduğu söylenebilir? “Geri Kazanım” adlı metinde verilen bilgilerden hareketle açıklayınız.
Cevap: Hepsinin geri dönüşümü mümkündür.

ç. “Tarım ilaçları ambalajlarının %85’i, geri kazanım yoluyla en çok kullanılan malzemelerden üretilmektedir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? “Geri Kazanım” adlı metinde verilen bilgilerden hareketle açıklayınız.
Cevap: Evet, haklıdır. Çünkü kağıt-karton, plastik ve camın toplamı %85 yapmaktadır.

6. Etkinlik

a. “Geri Kazanım” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek defterinize, alfabetik sırayla yazınız.
Cevap: Bilmediğiniz kelimelere göre cevaplayınız.

b. Defterinize yazdığınız kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşısına yazınız.
Cevap: Bilmediğiniz kelimelere göre cevaplayınız.

c. Defterinize yazdığınız kelimelerden her birini birer cümlede kullanınız.
Cevap: Bilmediğiniz kelimelere göre cevaplayınız.

7. Etkinlik

Aşağıdaki cümleleri, “Geri Kazanım” adlı metnin bağlamını, metinde anlatılanları göz önünde bulundurarak sözlü olarak tamamlayınız.

a. Günümüzde, kentlerde ve diğer yerleşim yerlerinde evlerden, işyerlerinden, mağazalardan her gün düzenli olarak toplanan çöpler, genellikle kent dışında bulunan çöplüklere taşınıyor.

b. Kâğıtlardan yemek artıklarına, paketleme malzemelerinden boyalar ve deterjanlar gibi zehirli maddelere kadar çöp alanlarında biriktirilen çöpler, alınan tüm önlemlere karşın hem insanların hem de başka canlıların sağlığı açısından önemli tehlikeler doğurabiliyor. 

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 147 

c. Artık işimize yaramayan boyaları çöpe atmak yerine bunlara gereksinim duyan bir komşumuza ya da bir arkadaşımıza verebiliriz.

ç. Pil kullanmamız gerekiyorsa doldurularak tekrar tekrar kullanılabilen pilleri tercih edebiliriz.

d. Alışveriş yaparken ürünlerin etiketlerini okumalıyız.

e. Bugün dünya üzerindeki kentlerin büyük çoğunluğunda çöplerin en azından bir bölümü geri kazanım yoluyla yeniden kullanılıyor.

f. Kimi yerlerde insanlar; motoryağı, eski buzdolapları, çamaşır makineleri ve eski araba lastikleri gibi eşyaları da geri kazanım yoluyla yeniden kullanıyorlar.

g. Geri kazanımla en çok kullanılan malzemeler, alüminyum, plastik, kâğıt ve camdır.

h. Geri kazanımın ilk aşaması, dönüştürülecek malzemelerin toplanmasıdır.

ı. Yeniden üretim, geri kazanım işaretinin ikinci okuyla gösterilir.

8. Etkinlik

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Açıklayınız.
Cevap:

Metnin konusu: Geri dönüşüm
Ana fikir: Geri dönüşüm sayesinde dünyamız kirlenmekten kurtulabilir.

2. Metinde, hangi atık ve çöplerden bahsedilmektedir?
Cevap: Piller, böcek ilaçları, boyalar, temizlik malzemeleri, fabrika atıkları, kimyasal atıklar, cam, plastik, kağıt, alüminyum, çelik…

3. İnsanlar, çöplerin ve çöp alanlarının düzenlenmesi konusunda niçin yeni yaklaşımlar geliştirmeye ihtiyaç duyuyorlar?
Cevap: Çöplerim toplandığı alanlar insanların ve diğer canlıların sağlığına zarar vermektedir. Bu nedenle buna ihtiyaç duyuyorlar.

4. Zehirli atıklardan oluşan çöplerin büyük bir tehdit olduğu söylenebilir mi? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.
Cevap: Evet, söylenebilir. Zehirli atıklardan oluşan çöpler, insanlar, hayvanlar, bitkiler, kısacası tüm canlılar ve onların yaşam alanları açısından birçok tehlike doğurur. Bu maddelerin verdiği zararların etkileri kimi zaman uzun yıllar sonra ortaya çıkabilir.

5. Zehirli atıklar, hangi ürünlerde, nerelerde kullanılmaktadır?
Cevap: Piller, böcek ilaçları, boyalar, temizlik malzemeleri gibi ürünlerde; Araba tamirhaneleri, fotoğraf stüdyoları, kuru temizlemeciler gibi birçok yerde, çevreye büyük zararlar veren kimi malzemeler kullanılır.

6. Zararlı, zehirli atıklarla ilgili olarak tüketicilere öncelikle ne düşmektedir?
Cevap: Tüketicilere düşün görev, zehirli ve zararlı atıkları doğaya salmamaktır.

7. Metne göre, “akıllı seçimler yapan tüketici” neler yapan, nelere dikkat eden tüketicidir?
Cevap: Alışveriş yaparken ürünlerin etiketlerini okumak, yeniden kullanılması mümkün olan her türlü malzemeyi yeniden kullanmak akıllı seçimler yapan tüketicinin dikkat ettikleridir.

8. Geri kazanıma özen gösterilmesi, doğal kaynakları nasıl etkileyebilir? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.
Cevap: Doğal kaynaklar tükenmemesini sağlayacaktır.

9. Yazar, doğal kaynakların hızla tükenmesine neleri örnek gösteriyor?
Cevap: Ormanlık alanların gün geçtikçe küçülmesi, fosil yakıtların ve madenlerin azalması, çevrenin hızla kirlenmesi.

10. İnsanlar, geri kazanımın yararı ve gerekliliği konusunda ne zaman bilinçlenmiştir?
Cevap: 1970 yılında ilk kez düzenlenen Dünya Günü kutlamalarından bilinçlenmiştir.

11. Geri kazanıma yönelenlerin sayısını artıran sebep nedir?
Cevap: Sanayileşmiş ülkelerde çöp alanları kentlerin gereksinimlerini karşılayamamaya başlamasıdır.

12. Geri kazanımla elde edilen maddeler nerede, nerelerde kullanılmaktadır?
Cevap: Geri kazanımla elde edilen hammaddeler, genellikle yine aynı ürünün üretilmesinde kullanılıyor. Örneğin, eski cam kaplardan, yenileri üretiliyor. Atık kâğıtlardan tekrar kâğıt üretiliyor.

13. Geri kazanımla en çok kullanılan malzemeler nelerdir?
Cevap:  Geri kazanımla en çok kullanılan malzemeler, alüminyum, plastik, kâğıt ve camdır.

14. Geri kazanım işaretindeki oklar ne anlama gelmektedir?
Cevap: Geri kazanımın ilk aşaması, dönüştürülecek malzemelerin toplanmasıdır. Geri kazanım halkasının ilk oku bunu simgeler. Yeniden üretim, geri kazanım işaretinin ikinci okuyla gösterilir. Üçüncü ok, bu ürünün tüketilmesini simgeler.

15. “Geri Kazanım” adlı metni okuduktan sonra düşüncelerinizde hangi değişiklikler meydana geldi?
Cevap: Bunu kendiniz cevaplayabilirsiniz.

9. Etkinlik

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Geri Kazanım” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap: Geri dönüşümden bahsettiği için kullanmış olabilir.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap: Evet, uyumludur.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap: “Geleceğin İçin”

10. Etkinlik

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde belirlenen grup üyeleriyle bir araya gelerek bir küme oluşturunuz. Getirdiğiniz A3 ebadındaki kâğıda iş birliği içinde “Geri Kazanım” konulu bir afiş hazırlayınız. Bu çalışma için sınıfa getirdiğiniz boya kalemlerini de kullanınız. Çalışma tamamlanınca hazırladığınız afişi sınıfın duvarlarından birine veya yazı tahtasına asınız. En beğenilen afişi oylamayla belirleyiniz (grupların kendi afişlerine oy vermemesi koşuluyla).

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları için Tıklayın!Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

 1. Bir dost dedi ki:

  Aradığım şeyi bulamadım hiç sevmedim ne olurdu 148in cevaplarını da koysanız

 2. Bahar dedi ki:

  Çooook teşekür ederim ??

 3. Bahar aydın dedi ki:

  Çok teşekkür ederim

 4. Anonim dedi ki:

  Çok teşekkür ederim

 5. yasemin dedi ki:

  çok tesekkür ederim.Bunlari nasil yazdiniz

  1. Bir dost dedi ki:

   Çok zor olmadı

 6. onur dedi ki:

  Çoook teşekkürler

 7. Ahlam dedi ki:

  Bu türkçe degilki

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.