Web Sitemize Hoşgeldiniz, 10 Aralık 2019

Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesindeki Hayatı Nasıldı?


Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesindeki Hayatı Nasıldı Kısaca Yazınız

Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Dedesi Abdülmuttalib O’na Muhammed adını vermiştir.

Başlangıçta peygamberimizi (3 veya 7 gün) annesi Âmine emzirdi. Sütü yetmediği için, daha sonra amcası Ebû Leheb’in azatlı câriyesi Süveybe tarafından emzirildi. Fakat Hz. Muhammed (s.a.s.)’in devamlı süt annesi Hevâzin Kabîlesinin Sa’doğlulları kolundan Halîme oldu.
Peygamberimiz dört yaşına kadar sütannesinin yanında kaldı. Hz. Muhammed (s.a.s.) dört yaşından altı yaşına kadar, öz annesi Âmine ile kaldı, O’nun sevgi ve şefkati ile yetişip büyüdü. Altı yaşında iken, babasının Medine’de bulunan kabrini ziyâret etmek üzere, annesi ve sadık hizmetçileri Ümmü Eymen’le beraber Medine’ye gittiler. Medine’deki akrabaları Neccâroğullarında bir ay kadar misâfir kaldılar. Dönüşte, Medine’nin 23 mil güneyinde Ebvâ Köyü’nde Âmine hastalandı ve vefat etti.
Annesinin ölümünden sonra çocuğu Ümmü Eymen Mekke’ye götürüp dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti.
Altı yaşından sekiz yaşına kadar, çocuğa dedesi Abdülmuttalib baktı. Sekiz yaşında iken dedesi de öldü. Ölürken, on oğlu içinden Hz. Muhammed (s.a.s.) Efendimizin yetiştirilmesini, öz amcası Ebû Tâlib’e bıraktı.
Peygamberimizin hayâtının sekiz yaşından yirmibeş yaşına kadar amcası Ebû Tâlib’in yanında, onun himâyesi altında bulunmuştur.
Hz. Muhammed (s.a.s.) 17 yaşında iken de, diğer bir ticâret kafilesi ile amcalarından Zübeyr ve Abbâs’la birlikte Yemen’e gidip gelmiştir.
Peygamberimiz (s.a.s.) 20 yaşında iken Hılfu’l-fudûl topluluğuna katılmıştır.

25 yaşında iken Hz. Hatice ile evlenmiştir. Peygamberimiz Mekke’de güvenilir oluşuyla ün salmıştı. Bu yüzden Mekkeliler O’na “Muhammedül emin” adını vermişlerdi.BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

Henuz yorum yapilmamis.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.