Web Sitemize Hoşgeldiniz, 07 Aralık 2019

İslam Medeniyetinde Eğitim Kurumları Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Kısaca Açıklayınız.


Şimdiki Yazımızda İslam Medeniyetinde Eğitim Kurumları Nasıl Ortaya Çıkmıştır? Kısaca Açıklayınız. Konusundan Bahsedeceğiz

İslam Medeniyetinde ilke eğitim kurumları Peygamber Efendimiz zamanında Mescid-i Nebevi’nin yanında suffe adı verilen odalarda başlamıştır. Daha sonra Mısır’da bulunan Amr camisi ve Ezher camisi, Şam’da bulunan Emeviye camii, Bağdat’ta bulunan Mansur camisi bu türün en seçkin örnekleridir. Endülüs’teki Kurtuba camii sadece Müslümanlara değil pek çok Avrupalıya da ilim irfan yuvası olarak hizmet etmiştir. İslam Medeniyetinde eğitim kurumlarından biri de küttaplardır.

İslam medeniyetinde bir başka eğitim kurumu da Beytü’l-hikme’dir. Hicri ikinci asrın sonlarına doğru felsefe tıp ve diğer ilimlerin okutulduğu bir kurum olarak kurulan Beytü’l-hikme, özellikle aklî ilimlerin müzakere edildiği bir merkezdi. Musul’da Daru’l-ilim, Kahire’de Daru’l-Hikme içinde her ilimle alakalı kitapların bulunduğu bir ilim merkezi olmuşlardır.

Medreselerin en büyüğü ve en önemlisi Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün 1067’de Bağdat’ta kurduğu Nizamiye Medresesi’dir. Osmanlılar döneminde Saray Mektepleri ve Askeri Mektepler de önemli yer tutmuştur.İslam medeniyetinin eğitim kurumlarından Birûnî, Battânî, Fârâbî, Gazâlî, İbn-i Rûşd, İbn-i Sînâ, Kindî, Cabirb. Hayyan Harizmî gibi dünya çapında bilginler yetişmiş; İslam medeniyetine ve insanlığa büyük katkı yapmışlardırBU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

Henuz yorum yapilmamis.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.