Web Sitemize Hoşgeldiniz, 10 Aralık 2019

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’da Dini Hayat Hakkında Bilgi


Şimdiki Yazımızda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hayvanların Korunmasıyla İlgili Tavsiyelerinden Örnekler Veriniz. Konusundan Bahsedeceğiz

İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası hem insani hem de dinî yönden en karanlık dönemini yaşamaktaydı.

İnsanlar, kendilerine en küçük bir fayda ve zarar vermekten aciz olan putlara tapıyordu. Bu putlar çoğunlukla taş, ağaç ve bir kısım madenlerden yapılıyordu. İnsanlar bazen yiyeceklerini bile put hâline getirip tapıyorlardı. Arap Yarımadası’nın birçok yerinde, içerisinde putların bulunduğu mabetler bulunuyordu. Hatta tevhid inancının simgesi olan Kâbe’nin içi ve çevresi de yüzlerce put ile doldurularak şirk inancıyla kirletilmişti.

Puta tapanlar, Allah’ı (c.c) inkâr etmiyorlardı. Fakat putların, dünyadaki işlerinde kendilerine yardımcı olduklarına inanıyorlardı. Yani kâinatı yaratan ve idare eden yüce Allah’ın (c.c) uluhiyetine ortak koşuyorlardı. İslam dininde bu sapkın inanca şirk; bu inanca sahip olanlara ise “Allah’a (c.c) ortak koşan” anlamına
elen müşrik denilmektedir. Kur’an’da müşriklerin bu hâli şöyle ifade edilir: “Onlar Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve ‘Bunlar, Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.’ diyorlar…”

Cahiliye insanları tevhid inancına sahip olmadıkları gibi ahiret inancına da sahip değillerdi. Ayrıca Araplarda cinleri ilah kabul edip tapanlar da bulunurdu. Meleklerin, Allah’ın kızı olduğunu kabul eden batıl inançlara sahip insanlar mevcuttu. Arap Yarımadası’nın bazı yerlerinde Yahudiler ve az da olsa Hristiyanlar bulunuyordu. Çoğunlukla Medine’de bulunan Yahudiler, yüzyıllar önce sürgün edilerek buraya gelmişlerdi. Hıristiyanlık ise Arap yarımadasının kuzey bölgesinde, Gasssânîler ve Hîreliler arasında yaygındı.

Arap Yarımadası’nda kendilerine Hanif denilen bir kısım insanlar da yaşamaktaydı. Hanifler; Hz. İbrahim’in (a.s) dinine bağlı olmaya çalışan, Allah’ın (c.c) birliğine inanan, putperestliği reddeden ve Kureyş’in yanlış inançlarına karşı çıkan insanlardı. Bu dine mensup olan insanların müşterek bir ibadetleri yoktu ve sayıları oldukça azdı.BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

Henuz yorum yapilmamis.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.