Web Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Aralık 2019

Kuranı Kerimde Geçen Surelerin Adlarının Anlamı


Şimdiki Yazımızda Kuranı Kerimde Geçen Surelerin Adlarının Anlamı Konusundan Bahsedeceğiz

Kuran’da 114 sure bulunmaktadır. Bu surelerin kimisi uzun kimisi de kısadır. en uzun sure Bakara; en kısa surede Kevser suresidir. Surelerin adları ve anlamları şu şekildedir;

1- Fatiha Suresi: Açılış
2- Bakara Suresi: Sığır
3- Al-i İmran Suresi: İmran Ailesi
4- Nisa Suresi: Kadınlar
5- Maide Suresi: Sofra
6- Enam Suresi: Koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelime
7- A’raf Suresi: Yüksek yerler, yüksek mevkiler
8- Enfal Suresi: Savaş ganimeti
9- Tevbe Suresi: Pişmanlık, tövbe
10- Yunus Suresi: Hz. Yunus
11- Hud Suresi: Hz. Hud
12- Yusuf Suresi: Hz.Yusuf
13- Rad Suresi: Gök gürültüsü
14- İbrahim Suresi: Hz. İbrahim
15- Hicr Suresi: Kayalık Arazi
16- Nahl Suresi: Arı
17- İsra Suresi: Geceleyin yürütmek (Miraç yolculuğunu ifade eder)
18- Kehf Suresi: Mağara
19- Meryem Suresi: Hz. Meryem
20- Taha Suresi: Ta-Ha harfleri
21- Enbiya Suresi: Peygamberler
22- Hac Suresi: Hac ibadeti
23- Mu’minun Suresi: İnananlar, mü’minler
24- Nur Suresi: Nur
25- Furkan Suresi: Hak ile batılı birbirinden ayıran
26- Şuara Suresi: Şairler
27- Neml Suresi: Karınca
28- Kasas Suresi: Kıssalar
29- Ankebut Suresi: Örümcek
30- Rum Suresi: Rumlar, Romalılar
31- Lokman Suresi: Hz. Lokman
32- Secde Suresi: Secde etme
33- Ahzab Suresi: Gruplar
34- Sebe Suresi: Sebe halkı ya da Sebe bölgesi
35- Fatır Suresi: Yaratan
36- Yasin Suresi: Ya-sin harfleri
37- Saffat Suresi: Sıra sıra dizilenler,saf saf duranlar
38- Sad Suresi: Sad harfi
39- Zümer Suresi: Zümreler, gruplar
40- Mu’min Suresi: İnanan
41- Fussilet Suresi: Genişçe açıklandı
42- Şura Suresi: Danışma
43- Zuhruf Suresi: Zühruf yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati
44- Duhan Suresi: Duman
45- Casiye Suresi: Diz üstü çöken
46- Ahkaf Suresi: Uzun ve kıvrımlı kum yığınları, Yemen’de bir bölgenin adı
47- Muhammed Suresi: Hz. Muhammed (saa)
48- Fetih Suresi: Zafer, fetih
49- Hucurat Suresi: Odalar
50- Kaf Suresi: Kaf harfi
51- Zariyat Suresi: Esip savuran rüzgarlar
52- Tur Suresi: Dağ (Sina Dağı kastedilmektedir)
53- Necm Suresi: Yıldız
54- Kamer Suresi: Ay
55- Rahman Suresi: Pek Merhametli anlamına gelip Yüce Allah’ın isimlerindendir
56- Vakıa Suresi: Gerçekleşen,meydana gelen olay
57- Hadid Suresi: Demir
58- Mücadele Suresi: Münakaşa etmek, tartışmak
59- Haşr Suresi: Toplamak
60- Mumtehine Suresi: Mecazen imtihan eden demektir
61- Saff Suresi: Sıra
62- Cuma Suresi: Cuma günü
63- Münafikun Suresi: İkiyüzlüler, münafıklar
64- Tegabun: Aldanma
65- Talak Suresi: Boşamak
66- Tahrim Suresi: Haram kılmak
67- Mülk Suresi: Egemenlik, hükümranlık
68- Kalem Suresi: Kalem
69- Hakka Suresi: Mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet
70- Mearic Suresi: Yükselme yolları
71- Nuh Suresi: Hz. Nuh
72- Cin Suresi: Cin
73- Müzzemmil Suresi: Örtünüp, bürünen
74- Müddessir Suresi: Örtünüp, bürünen
75- Kıyame Suresi: Kıyamet
76- İnsan Suresi: İnsan
77- Mürselat Suresi: Gönderilenler
78- Nebe Suresi: Haber
79- Naziat Suresi: Ruhları çekip alan melekler
80- Abese Suresi: Yüzünü ekşitti
81- Tekvir Suresi: Dürmek
82- İnfitar Suresi: Yarılmak
83- Mutaffifin Suresi: Ölçüde ve tartıda hile yapanlar
84- İnşikak Suresi: Yarılmak
85- Buruc Suresi: Burçlar
86- Tarık Suresi: Şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey
87- A ‘la Suresi: En yüce
88- Ğaşiye Suresi: Kaplayıp, bürüyen
89- Fecr Suresi: Tan yerinin ağarması vakti
90- Beled Suresi: Şehir, belde
91- Şems Suresi: Güneş
92- Leyl Suresi: Gece
93- Duha Suresi: Kuşluk vakti
94- İnşirah Suresi: Açılmak, genişlemek
95- Tin Suresi: İncir
96- Alak Suresi: Pıhtı, alak
97- Kadir Suresi: Kadir Gecesi
98- Beyyine Suresi: Apaçık delil
99- Zilzal Suresi: Sarsıntı, deprem
100- Adiyat Suresi: Hızlı koşan atlar
101- Karia Suresi: Vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey
102- Tekasur Suresi: Mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek
103- Asr Suresi: Çağ, ikindi vakti, uzun zaman
104- Hümeze Suresi: İnsanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse
105- Fil Suresi: Fil
106- Kureyş Suresi: Kureyş Kabilesi
107- Maun Suresi: Yardım ve zekat
108- Kevser Suresi: Çok hayır, bereket, Hz. Peygamber’e (saa) mahsus bir havuzun adıdır.
109- Kafirun Suresi: İnkârcılar
110- Nasr Suresi: Yardım
111- Tebbet Suresi: Kurusun, kahrolsun
112- İhlas Suresi: Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak
113- Felak Suresi: Sabah aydınlığı
114- Nas Suresi: İnsanlarBU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAS

Yorumlar

Henuz yorum yapilmamis.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.